Zamówienia Publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe
Nr ZSMuz.071.85.2019.AN
Na zakup i  dostawę Pianina dla ZSM w Toruniu N

Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Zakup i dostawa  pianina  Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu ZSMuz.071.85.2019.AN

termin składania ofert upływa 25 listopada o godz. 13.00ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z niewykorzystaniem pełnej puli środków przeznaczonych na realizację projektu Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Zakup i dostawa  książek do biblioteki  Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa cz. 2 i cz. 3 ZSMuz.071.64.2019.AN

UWAGA: dopuszczalne składanie ofert w wersji elektronicznej
( w postaci skanów podpisanych dokumentów)

termin składania ofert upływa 20 listopada o godz. 14.00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Zakup i dostawa  książek do biblioteki  Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ZSMuz.071.64.2019.AN

termin składania ofert upływa 21 października o godz. 14.00

ZAPYTANIE O CENĘ

Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu informuje, iż w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZSMuz.071.43.2019.AN w trybie zapytania o cenę na „Przygotowanie i dostawę obiadów (catering) do stołówki szkolnej” na rok szkolny 2019/2020 w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęły 2 oferty., zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Najniższą cenę w niniejszym postępowaniu tj. 7,40 brutto za jeden posiłek  zaproponował dotychczasowy dostawca:

FIRMA USŁUGOWO CATERINGOWA Helena Kłosińska ul. Bojarskiego 3. 87-100 Toruń
ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont dachu ZSM L.dz. ZSMuz.071.42.2019.AN
termin składania ofert 18 czerwca 2019r. godz. 12.00

Szkoła Muzyczna w Toruniu