perkusja

DECYZJĄ CEA Z DNIA 5 MARCA PRZESŁUCHANIA SĄ ODWOŁANE

Uprzejmie informujemy, że Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w roku szkolnym 2019/2020 jest współorganizatorem Makroregionalnych Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klasy perkusji szkół muzycznych I i II stopnia (solistów i zespołów perkusyjnych).
Przesłuchania odbędą się w Sali Koncertowej Szkoły według następującego harmonogramu:
● w dniach 25-27 marca 2020 roku – uczniowie szkół muzycznych I stopnia
● w dniach 27-28 marca 2020 roku – uczniowie szkół muzycznych II stopnia
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sekretariat@zsm.torun.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2020 roku na druku pobranym ze strony internetowej CEA:
https://cea-art.pl/przesluchania-cea/
Przyjmujemy tylko zgłoszenia wypełnione komputerowo.
Prośby dotyczące harmonogramu prosimy zgłaszać do 6 marca. Po tym terminie prośby nie będą uwzględniane.
Harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły: www.zsm.torun.pl oraz wysłany drogą mailową do zgłoszonych szkół .
Informacji dotyczących przesłuchań udziela p. Justyna Sawicka, tel. 56 612 24 14;
mail: j.sawicka@zsm.torun.pl

Szkoła Muzyczna w Toruniu