Moja twórczość plastyczna

Szkoła Muzyczna w Toruniu