Praca

Aktualnie prowadzone rekrutacje

– brak aktualnych ogłoszeń o pracyZgoda na przetwarzanie danych osobowych

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego Szosa Chełmińska 224/226 87-100 Toruń zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.”

Sposób dostarczania dokumentów rekrutacyjnych

Pocztą tradycyjną pod adres:

Zespół Szkół Muzycznych
im. Karola Szymanowskiego
Szosa Chełmińska 224/226
87-100 Toruń

Pocztą elektroniczną pod adres:

praca@zsm.torun.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego, ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87-100 Toruń
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji.
  3. Dane opatrzone zgodą na przetwarzanie danych osobowych będą przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie będą usuwane.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych lub ich sprostowania.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa
  8. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu jest p. Anna Grzybowska, kontakt mailowy: rodo1@tcuw.torun.pl, telefonicznie: 56 611 89 92 lub pisemnie na adres: Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.

Szkoła Muzyczna w Toruniu