Informacja Rady Rodziców

27 lutego 2024 r. (wtorek) o godzinie 18:15 w Auli (budynek A) odbędzie się spotkanie Rady Rodziców z Rodzicami (trójki klasowe OSM I i II stopnia oraz zainteresowani Rodzice uczniów SM I i II stopnia). Ze względu na wagę poruszanych spraw prosimy o niezawodną obecność.

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA OBIADY DLA UCZNIÓW OSM I st.

Szanowni Państwo

Z mocą obowiązującą od OD 1 STYCZNIA 2024 nastąpiła zmiana kosztów obiadów dla uczniów szkół podstawowych na ternie Gminy Miasta Toruń – rodzice tych uczniów wnoszą odpłatność tylko za tzw. wsad do kotła.

W związku z powyższym koszt 1 obiadu dla uczniów OSM II st. to nadal 9,96zł, a dla uczniów OSM I st odpłatność wynosi 6 zł i obejmuje tylko tzw. wsad do kotła, koszt przygotowania obiadu ponosi w tym wypadku Gmina Miasta Toruń

Dla uczniów OSM I st. konieczne jest rozliczenie nadpłaty powstałej za mc. styczeń-luty. w wysokości 3,96 za każdy obiad. W celu ustalenia właściwej kwoty wpłaty prosimy o mailowy kontakt z kasą pod adresem: kasa@zsm.torun.pl, istnieje możliwość rozliczenia nadpłaty także w terminie późniejszym.

UWAGA- PILNE – ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W DNIU 9 LUTEGO

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z zapowiedzianym protestem rolników, za zgodą Prezydenta Miasta Torunia, wszystkie zajęcia dydaktyczne w dniu jutrzejszym (9.02) zostają zawieszone.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych dotyczy uczniów  wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu.

W tym dniu odwołane zostały obiady,  rozliczenie nadpłaty nastąpi w kolejnym miesiącu

Szkoła Muzyczna w Toruniu