Zajęcia umuzykalniające

Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu rozpoczyna zapisy na zajęcia umuzykalniające dla dzieci ‒ kandydatów do I klas Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Szkoły Muzycznej I stopnia. Ze względu na sytuację epidemiologiczną proponujemy by tegoroczne zajęcia umuzykalniające odbywały się w formie 4 spotkań indywidualnych, podczas których dzieci realizować będą: ćwiczenia wokalne ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad prawidłową intonacją, ćwiczenia rytmiczne oraz ćwiczenia rozwijające pamięć muzyczną, koordynację ruchową i wyobraźnię muzyczną

UWAGA! Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Fundację nie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji do OSM i SM I st. ani gwarancją przyjęcia dziecka do szkoły.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na podstronie Fundacji

Kl. I-III OSM I st. od 3 do 7 stycznia 2022

Ze względu na potrzebę organizacji pracy świetlicy w okresie od 3-7 stycznia 2022 r., rodziców uczniów klas I-III OSM I st. prosimy o przesłanie wniosków do 29 grudnia 2021 r. na adres e.solarczyk@zsm.torun.pl

We wniosku prosimy o wskazanie dnia i czasu, w którym szkoła ma zapewnić dziecku opiekę. Prosimy aby dzieci, które z lekcji zdalnych korzystać będą w szkole, przyniosły własne słuchawki. Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEiN tylko rodzice uczniów klas I-III OSM I st., „którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie”, mają możliwość złożenia wniosku. Dzień 6 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym.

Kl. I-III OSM I st.

Ze względu na potrzebę organizacji pracy świetlicy w okresie od 20-22 grudnia 2021 r., rodziców uczniów klas I-III OSM I st. prosimy o przesłanie wniosków do 17 grudnia 2021 r. (piątek) do godz. 10.00 na adres j.sawicka@zsm.torun.pl

We wniosku prosimy o wskazanie dnia i czasu, w którym szkoła ma zapewnić dziecku opiekę. Prosimy aby dzieci, które z lekcji zdalnych korzystać będą w szkole, przyniosły własne słuchawki. Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEiN tylko rodzice uczniów klas I-III OSM I st., „którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie”, mają możliwość złożenia wniosku.
W dniach 20-22 grudnia 2021 r. obiady zostały odwołane.

XV OKKF – wyniki

Dnia 9 grudnia 2021 roku przeprowadzony został XV Ogólnopolski Konkurs Kameralistyki Fortepianowej. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej oraz Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu. Gościliśmy w naszej szkole Jurorów, którzy wysłuchali i ocenili nadesłane na Konkurs nagrania. Bardzo dziękujemy uczestnikom konkursu, którzy podjęli trud przygotowania programu i nagrania go, ich pedagogom oraz Jurorom, za obecność w naszej szkole oraz ocenę wszystkich nagrań. Do prac w Jury Konkursu przyjęli zaproszenie:  prof. dr hab. Andrzej Tatarski – Przewodniczący Jury, dr Maria Peradzyńska-Filip, prof. dr hab. Tomasz Strahl, dr hab. Robert Morawski, dr Paweł Wakarecy.

Wyniki można znaleźć tutaj.

Bardzo serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym duetom i zespołom kameralnym oraz ich pedagogom 🙂

Szkoła Muzyczna w Toruniu