Nagrody dla uczniów – nabór wniosków

Nagrodę za rok szkolny 2023/2024 może otrzymać uczeń uczęszczający w roku szkolnym 2023/2024 do klasy programowo najwyższej w szkole ponadpodstawowej na terenie Torunia, który spełnił jednocześnie określone warunki. Nabór wniosków trwa do 15 lipca 2024 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj

Uczniów klas młodszych w roku szkolnym 2023/2024 informujemy, że w terminie od 3 do 17 września 2024 r. będzie  prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów: Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec, Toruński Maestro, o których mowa w uchwale nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia.

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2024 r. (piątek) w Sali Koncertowej szkoły odbędą się uroczyste zakończenia roku szkolnego wg następującego harmonogramu:

  • godz. 9.00 – klasy: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b OSM I st.
  • godz. 11.00 – klasy: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b OSM I st.
  • godz. 13.00 – klasy: 7a, 7b, 8 OSM I st. oraz 3-5 OSM II st.
  • godz. 15.30 –  klasy SM I st. i SM II st.

Rekrutacja uzupełniająca do SM I st. (cykl 6-letni)

Trwa rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I st. cyklu 6-letniego na następujące instrumenty: klarnet, wiolonczela, waltornia, akordeon.
Wnioski należy złożyć do sekretariatu do 17 czerwca 2024 r. lub przesłać na adres rekrutacja@zsm.torun.pl
Wówczas oryginał wraz z zaświadczeniem lekarskim należy dostarczyć w dniu przeprowadzanego badania przydatności.
Badanie przydatności odbędzie się 19 czerwca 2024 r.

Wniosek oraz Regulamin dostępne są na stronie https://zsm.torun.pl/sm-1st/

Szkoła Muzyczna w Toruniu