Szkoła muzyczna I stopnia

Dla chętnych na udział w zajęciach umuzykalniających przygotowaliśmy terminy kwietniowo-majowe. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Harmonogram drzwi otwartych dla kandydatów do SM I st.

godz. 11.00 – sala koncertowa – odbędzie się prezentacja instrumentów oraz podane zostaną najważniejsze informacje dotyczące szkoły.

Następnie będzie możliwość zwiedzania szkoły, spotkania i porozmawiania z nauczycielami instrumentów takich jak: skrzypce, wiolonczela, kontrabas, flet, fagot, klarnet, obój, perkusja, puzon, saksofon, trąbka, waltornia, akordeon, fortepian.

REKRUTACJA na rok szkolny 2023/2024

Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi kształcenie w cyklu 6-letnim i 4-letnim, w zależności od wieku kandydata. Realizuje zajęcia artystyczne z instrumentu głównego, kształcenia słuchu, zespołu wokalnego, rytmiki (tylko cykl 6-letni), audycji muzycznych, fortepianu dodatkowego, chóru.

Szkoła Muzyczna I stopnia w cyklu 6-letnim prowadzi nabór na: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczelę, gitarę, perkusję, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbkę, waltornię i puzon.

Szkoła Muzyczna I stopnia w cyklu 4-letnim prowadzi nabór na: fortepian, akordeon, skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas, gitarę, perkusję, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbkę, waltornię i puzon.

Poniżej znajdują się linki do krótkich prezentacji poszczególnych instrumentów.

akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon

Zakres badań kandydatów

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Podczas indywidualnego badania uzdolnień muzycznych oceniane będą:

  • prezentacja piosenki przygotowanej przez kandydata,
  • słuch melodyczny,
  • słuch harmoniczny,
  • wrażliwość na zmiany w muzyce,
  • poczucie rytmu,
  • pamięć muzyczna,
  • koordynacja ruchowa
  • predyspozycje do nauki gry na instrumencie.

TERMINY

Wnioski wraz z zaświadczeniem lekarskim należy złożyć do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres rekrutacja@zsm.torun.pl (w tym wypadku oryginał wniosku oraz zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć najpóźniej w dniu przeprowadzanego badania przydatności dziecka).

Prosimy o komputerowe wypełnianie wniosków.

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres

rekrutacja@zsm.torun.pl

lub tel. 56 612 24 13


Szkoła Muzyczna w Toruniu