Szkoła muzyczna I stopnia

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do klasy I SM I st.

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych do klasy I Szkoły Muzycznej podane są do wiadomości na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do szkoły.

W holu szkoły zostały wywieszone listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Osoby zakwalifikowane prosimy o uzupełnienie dokumentacji (np. zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej) oraz dostarczenie do sekretariatu lub przesłanie drogą mailową na adres rekrutacja@zsm.torun.pl potwierdzenia woli (druk znajduje się poniżej). Dnia 10 czerwca 2022 r. zostanie ogłoszona lista osób przyjętych i nieprzyjętych.

Przedłużony został termin składania wniosków do SM I st. do 13 maja 2022 r. ZAPRASZAMY 🙂

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby podjęciem nauki w SM I st. na drzwi otwarte 11 maja 2022 r. Będzie możliwość spotkania się z nauczycielami instrumentalistami.

16.45-17.30

Kwartet smyczkowy – p. Beata Wiącek-Felczykowska

17.15-18.00

Gitara – p. Ewa Ocieszak – sala 003A

17.30-18.30

Obój – p. Marek Dwulat s. 317B

Flet – p. Maria Fryca-Mazowiecka – sala 328B

Trąbka, waltornia – p. Jacek Czaposki – sala 318B

Perkusja – p. Violetta Wroniecka – sala 107B

Klarnet – p. Przemysław Gronkowski – sala 324B

Fagot – p. Piotr Dołęgowski – sala 313B

Saksofon – p. Dobrawa Grzymała – sala 314B

Kontrabas – p. Joanna Krempeć-Kaczor – sala s. 220

18.00-18.30

Puzon – p. Grzegorz Radziejewski – sala 326B

17.45-19.00 – popis klasy akordeonu p. Magdaleny Miszewskiej-Zasadnej – osoby zainteresowane tylko rozmową prosimy o przybycie na godz. 19.00. Jeśli ktoś chciałby posłuchać uczniów klasy akordeonu – zapraszamy na popis (prosimy tylko o nie wchodzenie w trakcie występów). – Aula (200A)

Oferta edukacyjna

Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi kształcenie w cyklu 6-letnim i 4-letnim, w zależności od wieku kandydata. Realizuje zajęcia artystyczne z instrumentu głównego, kształcenia słuchu, zespołu wokalnego, rytmiki (tylko cykl 6-letni), audycji muzycznych, fortepianu dodatkowego, chóru.

Szkoła Muzyczna I stopnia w cyklu 6-letnim prowadzi nabór na: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczelę, gitarę, perkusję, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbkę, waltornię i puzon.

Szkoła Muzyczna I stopnia w cyklu 4-letnim prowadzi nabór na: fortepian, akordeon, skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas, gitarę, perkusję, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbkę, waltornię i puzon.

Poniżej znajdują się linki do krótkich prezentacji poszczególnych instrumentów.

akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon

Zakres badań kandydatów

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Podczas indywidualnego badania uzdolnień muzycznych oceniane będą:

  • prezentacja piosenki przygotowanej przez kandydata,
  • słuch melodyczny,
  • słuch harmoniczny,
  • wrażliwość na zmiany w muzyce,
  • poczucie rytmu,
  • pamięć muzyczna,
  • koordynacja ruchowa
  • predyspozycje do nauki gry na instrumencie.

TERMINY

Wnioski należy złożyć do skrzynki podawczej przy portierni szkoły lub przesłać na adres rekrutacja@zsm.torun.pl (w tym wypadku oryginał wniosku należy dostarczyć najpóźniej w dniu przeprowadzanego badania przydatności dziecka).

Prosimy o komputerowe wypełnianie wniosków.

W przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganego zaświadczenia lekarskiego wraz z wnioskiem, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu przystąpienia do badania przydatności .

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres

rekrutacja@zsm.torun.pl

lub tel. 56 612 24 13


Szkoła Muzyczna w Toruniu