Szkoła muzyczna I stopnia

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
 
Trwa rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I st. cyklu 6-letniego na następujące instrumenty: klarnet, wiolonczela, waltornia, akordeon.
Wnioski należy złożyć do sekretariatu do 17 czerwca 2024 r. lub przesłać na adres rekrutacja@zsm.torun.pl
Wówczas oryginał wraz z zaświadczeniem lekarskim należy dostarczyć w dniu przeprowadzanego badania przydatności.
Badanie przydatności odbędzie się 19 czerwca 2024 r.
 
 
 
 
 
REKRUTACJA na rok szkolny 2024/2025

 

Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi kształcenie w cyklu 6-letnim i 4-letnim, w zależności od wieku kandydata. Realizuje zajęcia artystyczne z instrumentu głównego, kształcenia słuchu, zespołu wokalnego, rytmiki (tylko cykl 6-letni), audycji muzycznych, fortepianu dodatkowego, chóru.

Szkoła Muzyczna I stopnia w cyklu 6-letnim prowadzi nabór na: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczelę, gitarę, perkusję, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbkę, waltornię i puzon.

Szkoła Muzyczna I stopnia w cyklu 4-letnim prowadzi nabór na: fortepian, akordeon, skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas, gitarę, perkusję, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbkę, waltornię i puzon.

Poniżej znajdują się linki do krótkich prezentacji poszczególnych instrumentów.

akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon

 

Zakres badań kandydatów

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Podczas indywidualnego badania uzdolnień muzycznych oceniane będą:

 • prezentacja piosenki przygotowanej przez kandydata,
 • słuch melodyczny,
 • słuch harmoniczny,
 • wrażliwość na zmiany w muzyce,
 • poczucie rytmu,
 • pamięć muzyczna,
 • koordynacja ruchowa
 • predyspozycje do nauki gry na instrumencie.

TERMINY

 • 5 kwietnia – 6 maja 2024 r. – składanie wniosków
 • 7 maja, 15 maja 2024 r. – przeprowadzanie badania przydatności do kształcenia muzycznego
 • do 22 maja 2024 r. – ogłoszenie w holu szkoły listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 29 maja 2024 r. – ogłoszenie w holu szkoły listy osób przyjętych i nieprzyjętych

Wnioski wraz z zaświadczeniem lekarskim należy złożyć do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres rekrutacja@zsm.torun.pl (w tym wypadku oryginał wniosku oraz zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć najpóźniej w dniu przeprowadzanego badania przydatności dziecka).

Prosimy o komputerowe wypełnianie wniosków.

WniosekSM1-rekrutacja2024-docx

WniosekSM1-rekrutacja2024-pdf

 

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres

rekrutacja@zsm.torun.pl

lub tel. 56 612 24 13

 

Szkoła Muzyczna w Toruniu