regionalne przesłuchania CEA uczniów klasy fortepianu szkół muzycznych I i II stopnia

Uprzejmie informujemy, że Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w roku szkolnym 2019/2020 jest współorganizatorem Przesłuchań Regionalnych Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klasy fortepianu szkół muzycznych I i II stopnia.

            Przesłuchania odbędą się w Sali Koncertowej Szkoły według następującego harmonogramu:

  • w dniach 26-28 lutego 2020 roku – uczniowie szkół muzycznych I stopnia
  • w dniach 28-29 lutego 2020 roku – uczniowie szkół muzycznych II stopnia

            Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sekretariat@zsm.torun.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 roku na druku pobranym ze strony internetowej CEA: https://cea-art.pl/przesluchania-cea/ Przyjmujemy tylko zgłoszenia wypełnione komputerowo.

            Harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły: www.zsm.torun.pl  oraz wysłany drogą mailową do zgłoszonych szkół .

            Informacji dotyczących przesłuchań udziela p. Justyna Sawicka, tel. 56 612 24 14; mail: j.sawicka@zsm.torun.pl

Szkoła Muzyczna w Toruniu