Sale ćwiczeniowe

korzystanie z sal ćwiczeniowych możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-20.30 oraz w soboty w godzinach 7.30-15.00.

UWAGA w soboty wejście do szkoły możliwe jest tylko przez portiernię w bud B

Regulamin korzystania z sal ćwiczeniowych

Uczeń, który chciałby ćwiczyć na terenie szkoły, wypełnia poniższy wniosek i dostarcza go osobiście, lub przesyła go drogą mailową (skan lub zdjęcie) do Dyrektora szkoły. W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

Szkoła Muzyczna w Toruniu