Sale ćwiczeniowe

Regulamin korzystania z sal ćwiczeniowych

W związku z obecną sytuacją uczeń, który chciałby ćwiczyć na terenie szkoły, wypełnia poniższy wniosek i przesyła go drogą mailową (skan lub zdjęcie) do Dyrektora szkoły. W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

Jednocześnie informujemy, że korzystając z sal należy przestrzegać obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. NIE należy dezynfekować instrumentów, jednak aby zachować bezpieczeństwo należy każdorazowo dezynfekować ręce.

Poniższe wnioski są obecnie nieaktualne.

Szkoła Muzyczna w Toruniu