Warsztaty

ZMIANA TERMINU REGIONALNYCH WARSZTATÓW PIANISTYCZNYCH
Regionalne warsztaty dla nauczycieli klas fortepianu szkół muzycznych I i II st. odbędą się 3 kwietnia 2019 r. z prof. Maciejem Pabichem

Szkoła Muzyczna w Toruniu