Prymus Pomorza i Kujaw II

Trwa nabór wniosków do programów stypendialnych dla uczniów, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, krajowych środków publicznych oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

„Prymus Pomorza i Kujaw II”- dla uzdolnionych uczniów z grup w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej klas VI-VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, klas VI-VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia lub liceów sztuk plastycznych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej: https://prymus2.kujawsko-pomorskie.pl/

Nabór wniosków dla uczniów trwa od 1 września do 30 września br.

Szkoła Muzyczna w Toruniu