Stypendia

 • Jan Cieplik – kl. IV wok. SM II st. – śpiew – Stypendium MKiDN, Warszawa, 17 października 2019, nauczyciel – dr Wiesława Kończewska-Plac
 • Dominik Gawarkiewicz – kl. V OSM II st. – wiolonczela  – Stypendium MKiDN, Warszawa, 17 października 2019, nauczyciel – Dorota Bojarczuk
 • Joanna Grochowska – kl. V OSM II st. – kontrabas – Stypendium MKiDN, Warszawa, 17 października 2019, nauczyciel – dr hab. Joanna Krempeć-Kaczor
 • Dawid Deja – kl. II OSM II st. – akordeon – Stypendium MKiDN, Warszawa, 17 października 2019, nauczyciel – dr Krzysztof Lutrzykowski
 • Maria Jaworska – kl. II OSM II st. – Stypendium Toruński Omnibus, Toruń, 14 listopada 2019
 • Zofia Borowska – kl. III OSM II st. – Stypendium Toruński Omnibus, Toruń, 14 listopada 2019
 • Helena Felicja Szroeder – kl. V B OSM I st. – fortepian – Stypendium Toruński Maestro, Toruń, 14 listopada 2019
 • Michał Konarski – kl. V B OSM I st. – akordeon – Stypendium Toruński Maestro, Toruń, 14 listopada 2019
 • Dominika Gadzała – kl. VII OSM I st. – fortepian – Stypendium Toruński Maestro, Toruń, 14 listopada 2019
 • Helena Gałek – kl. I OSM II st. – wiolonczela – Stypendium Toruński Maestro, Toruń, 14 listopada 2019
 • Dawid Deja – kl. II OSM II st. – akordeon – Stypendium Toruński Maestro, Toruń, 14 listopada 2019
 • Adam Józef Falenta – kl. II OSM II st. – kompozycja/skrzypce – Stypendium Toruński Maestro, Toruń, 14 listopada 2019
 • Jan Kalinowski – kl. II OSM II st. – gitara – Stypendium Toruński Maestro, Toruń, 14 listopada 2019
 • Michał Radziejewski – kl. II OSM II st. – puzon – Stypendium Toruński Maestro, Toruń, 14 listopada 2019
 • Marcelina Teresa Nirska – kl. III OSM II st. – skrzypce – Stypendium Toruński Maestro, Toruń, 14 listopada 2019
 • Stanisław Ignacy Oracz – kl. IV OSM II st. – fortepian – Stypendium Toruński Maestro, Toruń, 14 listopada 2019
 • Dominik Gawarkiewicz – kl. V OSM II st. – wiolonczela – Stypendium Toruński Maestro, Toruń, 14 listopada 2019
 • Joanna Grochowska – kl. V OSM II st. – kontrabas – Stypendium Toruński Maestro, Toruń, 14 listopada 2019
 • Karolina Sekuła – kl. V OSM II st. – fortepian – Stypendium Toruński Maestro, Toruń, 14 listopada 2019

Szkoła Muzyczna w Toruniu