Kalendarium

1 IX 2021 r.

– początek działalności Konserwatorium Muzycznego Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu w mieszkaniu prywatnym na ul. Mostowej 6, dyrektorem został Adam Kuryłło;

1921 r.

– pierwszy publiczny koncert uczniów konserwatorium;

II 1923 r.

– dyrektorem został Marceli Popławski;

rok szkolny 1923/24

– przeniesienie siedziby szkoły na ul. Chełmińską 16 (do dyspozycji konserwatorium oddano 8 pokoi i 1 większe pomieszczenie);

XI 1925 r.

– nadanie konserwatorium statusu wyższej uczelni;

1929 r.

– przejściowo obowiązki dyrektora pełnił Henryk Richter;

1930 r.

– dyrektorem placówki został Stanisław Łopatyński;

IX 1933 r.

– przeniesienie siedziby konserwatorium na ul. Strumykową 19;

1936 r:

– dyrektorem konserwatorium został Piotr Perkowski;

– początek kształcenia w ramach trzyletniego kursu nauczycieli śpiewu i muzyki w szkołach ogólnokształcących;

maj 1945 r.

– początek odbudowy szkół muzycznych po II wojnie światowej zainicjowany przez Irenę Kurpisz – Stefanową;

– szkoła funkcjonowała pod nazwą Instytutu Muzycznego;

VIII 1945 r.

– szkoła otrzymała pomieszczenia w budynku przy ul. Mickiewicza 28;

1945 -1947 r.

– szybki rozwój Instytutu Muzycznego;

III 1947 r.

– podział placówki na dwie szkoły: Szkołę Muzyczną (stopnia niższego, z siedzibą na parterze budynku przy ul. Mickiewicza 28) oraz Instytut Muzyczny (stopnia średniego, siedziba na I piętrze w/w budynku);

 IX 1947 r.

– dyrektorem Instytutu Muzycznego została Irena Kurpisz – Stefanowa, z kolei Szkoły Muzycznej – Feliks Tomaszewski;

III 1948 r.

– przekształcono SM oraz IM w Państwową  Niższą (Podstawową) Szkołę Muzyczną oraz Państwową Średnią Szkołę Muzyczną im. K. Szymanowskiego;

1948-1952

– funkcjonowanie w szkole klas licealnych na poziomie ogólnokształcącym;

1949 r.

-kierownikiem PNSM została Helena Gawrońska – Łukowicz;

–  na terenie szkoły powstał Ośrodek  Upowszechniania Muzyki;

1952 r.

-dyrektorem PSM, potem PPSM została Helena Gawrońska – Łukowicz;

– dyrektorem szkoły średniej został Wacław Splewiński;

1953 r.

– dyrektorem PPSM został Andrzej Lechnio;

1954 r.

– w PŚSM otwarto wydział rytmiki;

1956 r.

– dyrektorem szkoły średniej został Jerzy Stefan;

1960 r.

– dyrektorem szkoły średniej został Leon Zabrodin;

III 1968 r.

– dyrektorem PŚSM został Zdzisław Starczewski;

1972 r.

-Zdzisław Starczewski jednocześnie pełni funkcje dyrektora PSM oraz PŚSM;

-do dyspozycji szkół zostaje przekazana najwyższa kondygnacja budynku przy ul. Mickiewicza 28;

-likwidacja PPSM w jej miejsce rozpoczęła działalność PSM I st.;

IX 1973 r.

-dyrektorem został Bogdan Bilski;

-PSM I st. rozszerzyła swoją działalność prowadząc dwa działy: dziecięcy i młodzieżowy oraz zostały utworzone filie szkoły w Brodnicy i Chełmży;

1979 r.

– dyrektorem została Barbara Matusiak;

– szkoły otrzymały do swojej dyspozycji parter budynku przy ul. Mickiewicza 30;

-dyrektorem połączonych w jedną szkołę placówek została Irena Bagińska – Chorosiewicz;

1989 r.

– dyrektorem została Krystyna Tubaja;

1990 r.

-reaktywowano PPSM;

-utworzono Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu, w którego skład weszły: PPSM, PSM I st. z filiami w Brodnicy i Chełmży;

-szkoła otrzymała budynek przy ul. Niesiołowskiego 20;

 IX 1997 r.

– dyrektorem została Ewa Skarżewska;

IX 2000 r.

– początek działalności Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st w ramach ZSM w budynku przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11;

2001 r.

– Szkoła otrzymała Medal „Za zasługi dla miasta Torunia” od Rady Miasta Torunia;

IX 2002 r.

-dyrektorem została Dorota Zawacka – Wakarecy;

– naukę w ramach OSM II st. rozpoczęła pierwsza klasa liceum;

2006 r.

– przeniesienie ZSM do nowej siedziby przy ul. Szosa Chełmińska 224/226;

V 2010 r.

– uroczyste otwarcie Sali Koncertowej ZSM;

2011 r.

– początek uczestnictwa szkoły  w realizacji programów edukacyjnych nagrywanych przez telewizję kablową TV Toruń zatytułowanych „Bulwar sztuki”

2016 r

-rozpoczęto  działania w ramach projektu “Muzyka dla Kopernika”, w wyniku którego poszerzony i odnowiony został zasób instrumentarium szkolnego;

-Szkoła otrzymała Medal Honorowy  Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego „Thorunium” – za zasługi dla miasta Torunia;

IX 2017 r.

– dyrektorem została dr hab. Kinga Litowska,

2018 r.

– utworzono nowy kierunek kształcenia w SM II st. –  Instrumentalistykę Jazzową;

Szkoła Muzyczna w Toruniu