Plan lekcji

Rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z decyzją MEN i komunikatem CEA z dniem 18 stycznia 2021 r. naukę w trybie stacjonarnym rozpoczynają tylko klasy I-III OSM I st. Pozostałe klasy OSM I st. oraz uczniowie OSM II st. i SM I i II st. realizują wszystkie zajęcia w trybie zdalnym.

Od 18 stycznia 2021 r. klasy IV-VIII OSM I st. oraz I-VI OSM II st. realizują zajęcia online wg oznaczonych na żółto lekcji na zamieszczonym powyżej planie.

Pozostałe lekcje będą realizowane poprzez przesyłane przez nauczyciela treści do samodzielnej realizacji przez ucznia.Zajęcia indywidualne, zespołów, dykcji i recytacji, chórów i orkiestry również będą realizowane zdalnie – szczegóły sposobu realizacji tych zajęć zostaną przesłane przez nauczycieli przedmiotu.

Wszystkie zajęcia SM I i II st. z dniem 18 stycznia 2021 r. będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Poniżej zostały zamieszczone plany, w których na zielono oznaczone zostały zajęcia prowadzone online. Pozostałe lekcje będą realizowane poprzez przesyłane przez nauczyciela treści do samodzielnej realizacji przez ucznia. Zajęcia indywidualne, zespołów, rytmiki, techniki ruchu, dykcji i recytacji, chórów i orkiestry również będą realizowane zdalnie – szczegóły sposobu realizacji tych zajęć zostaną przesłane przez nauczycieli przedmiotu.


Szkoła Muzyczna w Toruniu