Plan lekcji

Rok szkolny 2020/2021

Od 26 października 2020 r. klasy IV-VIII OSM I st. oraz I-VI OSM II st. realizują zajęcia online wg oznaczonych na żółto lekcji na zamieszczonym poniżej planie.

Pozostałe lekcje będą realizowane poprzez przesyłane przez nauczyciela treści do samodzielnej realizacji przez ucznia.Zajęcia indywidualne, zespołów, dykcji i recytacji, chórów i orkiestry również będą realizowane zdalnie – szczegóły sposobu realizacji tych zajęć zostaną przesłane przez nauczycieli przedmiotu.
Klasy I-III OSM I st. z uwagi na znaczną absencję uczniów i nauczycieli w dniach 26-30 października 2020 r. również będą realizowały zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wszystkie zajęcia SM I i II st. z dniem 26 października 2020 r. będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Poniżej zostały zamieszczone plany, w których na zielono oznaczone zostały zajęcia prowadzone online. Pozostałe lekcje będą realizowane poprzez przesyłane przez nauczyciela treści do samodzielnej realizacji przez ucznia. Zajęcia indywidualne, zespołów, rytmiki, techniki ruchu, dykcji i recytacji, chórów i orkiestry również będą realizowane zdalnie – szczegóły sposobu realizacji tych zajęć zostaną przesłane przez nauczycieli przedmiotu.


Szkoła Muzyczna w Toruniu