ogólnokształcąca szkoła muzyczna ii stopnia

WYNIKI EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DO KLASY I OSM II ST. NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Osoby zakwalifikowane są zobowiązane dostarczyć świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej w terminie do 29 czerwca 2020 r. Na tej podstawie 30 czerwca 2020 r. zostanie ogłoszona lista osób przyjętych i nieprzyjętych.

Stosowne zaświadczenie lekarskie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r., § 11b ust. 7 i 8 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późniejszymi zmianami) należy dostarczyć do 25 września 2020 r. Niezłożenie w terminie zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. Z uwagi na obecną sytuację zaświadczenie lekarskie może być dostarczone w terminie późniejszym.

Wnioski o przyjęcie do OSM II st. w terminie do 18 maja 27 maja 2020r. Wnioski można przesyłać drogą mailową na adres sekretariat@zsm.torun.pl lub pocztą.
O terminach egzaminów wstępnych poinformujemy co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem drogą mailową lub telefonicznie.

EGZAMINY WSTĘPNE DO OSM II ST. ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 9-10 CZERWCA 2020 R.

Egzamin wstępny do szkoły artystycznej będzie obejmował:

1) w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia:

  • w specjalności instrumentalistyka – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
  • w specjalności rytmika – egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki.

Oferta edukacyjna Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Toruniu

Kształcenie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia odbywa się w cyklu 6-letnim i  obejmuje przedmioty ogólnokształcące w zakresie klasy VII i VIII szkoły podstawowej i 4-letniego liceum (realizujemy rozszerzenia z zakresu języka angielskiego i historii muzyki) oraz przedmioty artystyczne. Prowadzimy kształcenie w specjalności Instrumentalistyka (fortepian, organy, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon) oraz Rytmika. Wśród przedmiotów artystycznych znajdują się między innymi: kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, literatura muzyczna, harmonia, historia muzyki, formy muzyczne, zespół kameralny, chór, orkiestra; oraz w specjalności Rytmika: technika ruchu, rytmika, improwizacja fortepianowa. Dla zainteresowanych prowadzimy również zajęcia nauki kompozycji.

UWAGA!!! Egzamin obejmuje część teoretyczną i część praktyczną. Część teoretyczna odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Szczegóły znajdują się w pliku Wymagania na egzamin wstępny do OSM II st.

Szkoła Muzyczna w Toruniu