ogólnokształcąca szkoła muzyczna ii stopnia

Harmonogram drzwi otwartych dla kandydatów do OSM i SM II st.

godz. 12.00 – sala koncertowa – odbędzie się spotkanie dla wszystkich osób zainteresowanych podjęciem nauki w naszej szkole. Będzie można dowiedzieć się o warunkach i możliwościach edukacji w OSM i SM II st.

W godzinach 11.00-13.00 będzie możliwość zwiedzania szkoły i indywidualnych konsultacji z nauczycielami ŚPIEWU oraz instrumentów takich jak: gitara jazzowa, perkusja jazzowa, trąbka jazzowa, saksofon jazzowy, klawesyn, organy, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, flet, fagot, klarnet, obój, perkusja, puzon, saksofon, trąbka, waltornia, akordeon, fortepian.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Oferta edukacyjna Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Toruniu

Kształcenie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia odbywa się w cyklu 4-letnim i  obejmuje przedmioty ogólnokształcące w zakresie 4-letniego liceum (realizujemy rozszerzenia z zakresu języka angielskiego i historii muzyki) oraz przedmioty artystyczne. Prowadzimy kształcenie w specjalności Instrumentalistyka (fortepian, organy, akordeon, KLAWESYN, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon); Instrumentalistyka jazzowa (fortepian jazzowy, gitara jazzowa, trąbka jazzowa, saksofon jazzowy, perkusja jazzowa), Rytmika oraz WOKALISTYKA. Wśród przedmiotów artystycznych znajdują się między innymi: kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, formy muzyczne, zespół kameralny, chór, orkiestra; oraz w specjalności Rytmika: technika ruchu, rytmika, improwizacja fortepianowa, w specjalności Wokalistyka: dykcja i recytacja, zespół wokalny; w specjalności Instrumentalistyka: historia jazzu, harmonia jazzowa, combo, big band. Dla zainteresowanych prowadzimy również zajęcia nauki kompozycji.

Informacje dla wszystkich

Terminy

WOKALISTYKA

INSTRUMENTALISTYKA, INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA, RYTMIKA

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adresrekrutacja@zsm.torun.pllub telefonicznie (56) 612 24 13

Istnieje możliwość przyjęcia do klas wyższych OSM II stopnia (klasy III – VI OSM II st.) cyklu 6-letniego na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

Szkoła Muzyczna w Toruniu