ogólnokształcąca szkoła muzyczna ii stopnia

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA DO OSM II ST. NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do klasy I OSM II st. – cykl 4-letni

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych podane są do wiadomości na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do szkoły.

Oferta edukacyjna Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Toruniu

Kształcenie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia odbywa się w cyklu 4-letnim i  obejmuje przedmioty ogólnokształcące w zakresie 4-letniego liceum (realizujemy rozszerzenia z zakresu języka angielskiego i historii muzyki) oraz przedmioty artystyczne. Prowadzimy kształcenie w specjalności Instrumentalistyka (fortepian, organy, akordeon, KLAWESYN, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon); Instrumentalistyka jazzowa (fortepian jazzowy, gitara jazzowa, trąbka jazzowa, saksofon jazzowy, perkusja jazzowa), Rytmika oraz Wokalistyka. Wśród przedmiotów artystycznych znajdują się między innymi: kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, formy muzyczne, zespół kameralny, chór, orkiestra; oraz w specjalności Rytmika: technika ruchu, rytmika, improwizacja fortepianowa, w specjalności Wokalistyka: dykcja i recytacja, zespół wokalny; w specjalności Instrumentalistyka: historia jazzu, harmonia jazzowa, combo, bigband. Dla zainteresowanych prowadzimy również zajęcia nauki kompozycji.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adresrekrutacja@zsm.torun.pllub telefonicznie (56) 612 24 13

Istnieje możliwość przyjęcia do klas wyższych OSM II stopnia (klasy III – VI OSM II st.) cyklu 6-letniego na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

Szkoła Muzyczna w Toruniu