Zajęcia umuzykalniające

2024

Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych
im. K. Szymanowskiego w Toruniu rozpoczyna zapisy na zajęcia umuzykalniające dla dzieci 6 letnich.

Cały cykl obejmuje 6 zajęć. Zajęcia będą odbywały się w kolejne
soboty:
13 stycznia
20 stycznia
27 stycznia
03 lutego
02 marca
09 marca
Planujemy uruchomienie grup o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00

Czas trwania pojedynczych zajęć to 45 minut. Będą to zajęcia grupowe: wokalne i rytmiczne. Zajęcia będą odbywały się w grupach maks. 12 osobowych.

Zajęcia będą prowadzone w Zespole
Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 224-226 przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Udział w zajęciach jest odpłatny w wysokości 315 zł – płatne za cały cykl 6 zajęć w momencie zakupu biletu

Zakup biletów będzie możliwy od 19 grudnia za pośrednictwem serwisu Bilety 24. W chwili zakupu biletu należy wybrać odpowiednią godzinę zajęć (9.00, 10.00, 11.00, 12.00). Wybrana godzina zajęć obowiązuje przez cały cykl, nie ma możliwości zmiany godziny zajęć,
podyktowane jest to troską o jakość zajęć i umożliwienie Państwa dzieciom uczestnictwa w zajęciach w małych grupach.

w celu zakupu biletu, proszę kliknąć poniższą grafikę

Z uwagi na ruchowy charakter zajęć, prosimy o przybycie 10 minut wcześniej i przebranie dziecka w wygodny strój i miękkie obuwie lub baletki. Rodzice/opiekunowie nie uczestniczą w zajęciach.
Będziecie mogli Państwo zaczekać na dzieci na terenie szkoły.

Szkoła Muzyczna w Toruniu