MUZYKALNOŚCI NADAJĄC WYŻSZĄ FORMĘ-ODNOWIENIE INSTRUMENTARIUM BAZOWEGO

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego przy Dofinansowaniu ze środków MKiDN oraz wsparciu z  budżetu Gminy Miasta Toruń  w 2022 roku realizuje projekt „Muzykalności nadając wyższą formę-odnowienie instrumentarium bazowego”
W ramach projektu zakupiono
– 5 pianin akustycznych Yamaha U3 wraz z ławami
– 1 pianino cyfrowe wraz z ławą

Całkowita wartość realizowanego zadania : 312 499 zł

Wartość dofinansowania z MKiDN 80 % – 249 999,20 zł
Wkład własny Gminy Miasta Toruń 20 % – 62 499,80 zł

Szkoła Muzyczna w Toruniu