Dyrektorzy toruńskich szkół muzycznych

ADAM KURYŁŁO
Dyrektor KM PTM (1921–1923)

MARCELI POPŁAWSKI Dyrektor KM PTM (1923–1929)


STANISŁAW ŁOPATYŃSKI
Dyrektor KM PTM (1930–1935)

PIOTR PERKOWSKI
Dyrektor KM PTM (1936–1939)

IRENA KURPISZ-STEFANOWA
Dyrektor IM, potem PŚSM (1945–1952)

FELIKS TOMASZEWSKI
Kierownik PNSM (1947–1949)

HELENA GAWROŃSKA-ŁUKOWICZ
Kierownik PNSM (1949–1952) Dyrektor PSM, potem PPSM (1952–1953)

WACŁAW SPLEWIŃSKI
Dyrektor PŚSM (1952–1955)

JERZY TADEUSZ STEFAN
Dyrektor PŚSM (1956–1960)

ANDRZEJ HENRYK LECHNIO
Dyrektor PPSM (1953–1972)

LEONID (LEON) ZABRODIN
Dyrektor PŚSM (1960–1968)

ZDZISŁAW STARNIEWSKI
Dyrektor PSM II st. (1968–1973) Dyrektor PSM I st. (1972–1973)

BOGDAN BILSKI
Dyrektor PSM I i II st. (1973–1979)

BARBARA MATUSIAK
Dyrektor PSM I i II st. (1979–1982)

IRENA BAGIŃSKA-CHOROSIEWICZ
Dyrektor PSM I i II st. (1982–1989)

KRYSTYNA TUBAJA
Dyrektor PSM I i II st. (1989–1997)

EWA SKARŻEWSKA
Dyrektor ZSM (1997–2002)

DOROTA ZAWACKA-WAKARECY
Dyrektor ZSM (2002–2017)

KINGA LITOWSKA
Dyrektor ZSM (od 2017)

Szkoła Muzyczna w Toruniu