Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Piotra Perkowskiego

V edycja 2020

VI edycja 2022

Szkoła Muzyczna w Toruniu