KONTAKT IOD

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/a praw może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Panią Anną Grzybowską
mailowo pod adresem : rodo1@tcuw.torun.pl
telefonicznie: 56 611 89 92
pisemnie pod adresem:
Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.
z dopiskiem IODSzkoła Muzyczna w Toruniu