Sukcesy uczniów – sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary

ROK SZKOLNY 2022/2023

Wiktoria Bartoszak z klasy II OSM I st., uczennica p. Marcina Chylińskiego otrzymała wyróżnienie na VI Festiwalu Polskiej Muzyki Gitarowej „Współczesna muzyka gitarowa” w Tczewie (01.12.2022)

Oliwia Bartoszak z klasy IV OSM I st., uczennica p. Marcina Chylińskiego zajęła III miejsce na VI Festiwalu Polskiej Muzyki Gitarowej „Współczesna muzyka gitarowa” w Tczewie (01.12.2022)

Wiktoria Bartoszak z klasy II OSM I st., uczennica p. Marcina Chylińskiego otrzymała Dyplom Laureata na XXVII Słupeckich Spotkaniach Muzycznych w Słupcy (24-25.11.2022)

Oliwia Bartoszak z klasy IV OSM I st., uczennica p. Marcina Chylińskiego otrzymała Dyplom Laureata na XXVII Słupeckich Spotkaniach Muzycznych w Słupcy (24-25.11.2022)

Agata Dziewicka z klasy III OSM I st., uczennica p. Santy Stivriny zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym organizowanym w ramach Festiwalu Młodego Wirtuoza w Bydgoszczy (24.06.2022)

Adam Falenta z klasy V OSM II st., uczeń p. Grzegorz Bogusza otrzymał wyróżnienie w XIX Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. G.PH. Telemanna w Poznaniu (25-27.06.2022)

Adam Falenta z klasy V OSM II st., uczeń p. Grzegorz Bogusza zdobył IV miejsce w IV Konkursie Skrzypcowym Muzyki Polskiej im. Wandy Wiłkomirskiej w Częstochowie (8-13.11.2022)

Adam Falenta z klasy V OSM II st., uczeń p. Grzegorz Bogusza zdobył II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu (3.12.2022)

Eryk Hirata z klasy IV OSM II st., uczeń p. Joanny Naworskiej otrzymał wyróżnienie na VI Ogólnopolskim Konkursie im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu (3.12.2022)

Jakub Byrski z klasy III (c. 4l.) SM I st., uczeń p. Joanny Krępeć-Kaczor zajął III miejsce w XXII Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowo-Kontrabasowym w Malborku (16.11.2022)

Helena Jarmużek z klasy IV OSM I st. uczennica p. Pawła Czarnowskiego zdobyła I miejsce w Konkursie Altówkowym „Etiuda” w Gdańsku (5.11.2022)

Helena Jarmużek z klasy IV OSM I st. uczennica p. Pawła Czarnowskiego otrzymała wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Krakowie (12.12.2022) . P. Paweł Czarnowski otrzymał Dyplom Honorowy dla najlepszego nauczyciela konkursu

Liwia Popielarska z klasy IV OSM I st., uczennica p. Pawła Czarnowskiego zdobyła I miejsce w Konkursie Altówkowym „Etiuda” w Gdańsku (5.11.2022)

Liwia Popielarska z klasy IV OSM I st. uczennica p. Pawła Czarnowskiego otrzymała wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Krakowie (12.12.2022)

Martyna Nowak z klasy VI OSM II st. oraz Jan Kalinowski z klasy V OSM II st., uczniowie p. Piotra Kaźmierczaka zdobyli Dyplom Laureata dla Duetu gitarowego na Słupeckich Spotkaniach Muzycznych (24-25.11.2023)

Martyna Nowak z klasy VI OSM II st. uczennica p. Piotra Kaźmierczaka otrzymała  wyróżnienie w kategorii solo na Słupeckich Spotkaniach Muzycznych (24-25.11.2023)

Jan Kalinowski z klasy V OSM II st., uczeń p. Piotra Kaźmierczaka otrzymał Dyplom Laureata w kategorii solo na Słupeckich Spotkaniach Muzycznych (24-25.11.2023)

Jan Kalinowski z klasy V OSM II st., uczeń p. Piotra Kaźmierczaka otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Gitary Klasycznej w Katowicach (01.2023)

Tymon Frączek z klasy I (c. 4l.) SM I st., uczeń p. Andrzeja Wyrwickiego zajął I miejsce na VIII Konkursie Wiolonczelowo-kontrabasowym w Kowalewie-Pomorskim (11.2023)

Elżbieta Nirska z klasy VI OSM I st., uczennica p. Doroty Bojarczuk otrzymała wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu
(7-9.11.2022)

Malwina Gawarkiewicz z klasy V OSM I st., uczennica p. Doroty Bojarczuk otrzymała wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu
(7-9.11.2022)

Helena Kalinowska z klasy VI OSM I st., uczennica p. Doroty Bojarczuk otrzymała wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu
(7-9.11.2022)

Oliwia Janowska z klasy II OSM I st., uczennica p. Malwiny Mikołajczak-Lutrzykowskiej zdobyła III miejsce na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentalnym dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia „Virtuoso” (17-30.04.2023). Dyplom dla p. Malwiny Mikołajczak-Lutrzykowskiej za wyróżniające przygotowanie uczniów

Oliwia Janowska z klasy II OSM I st., uczennica p. Malwiny Mikołajczak-Lutrzykowskiej zdobyła I miejsce na II Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym „Festiwal Młodego Wirtuoza” (edycja on-line) (maj 2023)

Natalia Kubicka z klasy II OSM I st., uczennica p. Malwiny Mikołajczak-Lutrzykowskiej została laureatką na VII Ogólnopolskim Konkursie dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów i pianistów organizowanym w ramach Festiwalu Forte (czerwiec 2023)

Natalia Kubicka z klasy II OSM I st., uczennica p. Malwiny Mikołajczak-Lutrzykowskiej zdobyła II miejsce na II Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym „Festiwal Młodego Wirtuoza” (edycja on-line) (maj 2023)

Julia Zielińska z klasy IV OSM II st., uczennica p. Malwiny Mikołajczak-Lutrzykowskiej została laureatką na VII Ogólnopolskim Konkursie dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów i pianistów organizowanym w ramach Festiwalu Forte (czerwiec 2023)

Julia Zielińska z klasy IV OSM II st., uczennica p. Malwiny Mikołajczak-Lutrzykowskiej zdobyła II miejsce  na II Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym „Festiwal Młodego Wirtuoza” (edycja on-line) (maj 2023)

Adam Falenta z klasy V OSM II st., uczeń p. Grzegorza Bogusza zajął II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu (kwiecień 2023). P. Grzegorz Bogusz otrzymał dyplom za wyróżniające się przygotowanie ucznia

Agata Dziewicka z klasy III OSM I st., uczennica p. Santy Stivriny otrzymała wyróżnienie na XII Ogólnopolskich Spotkaniach Skrzypcowych im. Prof. M. Ławrynowicza w Płocku (13-17.03.2023)

Agata Dziewicka z klasy III OSM I st., uczennica p. Santy Stivriny zdobyła II miejsce II Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym „Festiwal Młodego Wirtuoza” (edycja on-line) (maj 2023)

Agata Dziewicka z klasy III OSM I st., uczennica p. Santy Stivriny otrzymała wyróżnienie na V Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2023 w Krakowie (edycja on-line) (04.2023)

Helena Jarmużek  z klasy IV OSM I st., uczennica p. Pawła Czarnowskiego otrzymała wyróżnienie na V Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2023 w Krakowie (edycja on-line) (04.2023)

Liwia Popielarska z klasy IV OSM I st., uczennica p. Pawła Czarnowskiego otrzymała wyróżnienie na V Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2023 w Krakowie (edycja on-line) (04.2023). P. Paweł Czarnowski otrzymał dyplom uznania za wyróżniające przygotowanie Laureata

Bartosz Geszkiewicz z klasy I (c. 4l.) SM I st., uczeń p. Andrzeja Wyrwickiego otrzymał III nagrodę na IX Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowo-Kontrabasowym w Kowalewie-Pomorskim (24.04.2023)

Feliks Dziurlikowski z klasy I (c. 4l.) SM I st., uczeń p. Andrzeja Wyrwickiego otrzymał wyróżnienie na IX Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowo-Kontrabasowym w Kowalewie-Pomorskim (24.04.2023)

Jakub Byrski z klasy III (c. 4l.) SM I st., uczeń p. Joanny Krępeć-Kaczor zdobył II miejsce na IX Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowo-Kontrabasowym w Kowalewie-Pomorskim (24.04.2023)

Oskar Woźniak z klasy VI OSM II st., uczeń p. Joanny Krępeć-Kaczor zdobył I miejsce na 2nd Lugano International Music Competition w Szwajcarii (02.2023)

Oskar Woźniak z klasy VI OSM II st., uczeń p. Joanny Krępeć-Kaczor zdobył II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu

Oskar Woźniak z klasy VI OSM II st., uczeń p. Joanny Krępeć-Kaczor zdobył Garnd Prix na International Youth Music Competition, Atlanta, USA (03.2023)

Oskar Woźniak z klasy VI OSM II st., uczeń p. Joanny Krępeć-Kaczor zdobył I miejsce  na I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentalnym Virtuoso w Toruniu oraz nagrodę za najwyższą punktację (13-17.04.2023)

Eryk Hirata z klasy IV OSM II st., uczeń p. Joanny Naworskiej zdobył II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie „Talenty muzyczne 2023” w Poznaniu (28.04.2023)

Bartosz Domeracki z klasy VII OSM I st., uczeń p. Marcina Chilińskiego otrzymał Dyplom Laureata w VI Ogólnopolskim Konkursie organizowanym w ramach Festiwalu „W barokowym stylu” (12.03.2023)

Wiktoria Bartoszak z klasy II OSM I st., uczennica p. Marcina Chilińskiego zajęła III miejsce w Konkursie Gitarowym Sonidos Latinos w Działdowie (15.05.2023)

Oliwia Bartoszak z klasy IV OSM I st., uczennica p. Marcina Chilińskiego zajęła III miejsce w Konkursie Gitarowym Sonidos Latinos w Działdowie (15.05.2023)

Liliana Kuras z klasy I OSM I st., uczennica p. Marcina Chilińskiego otrzymała wyróżnienie na XV Chełmżyńskim Konkursie Gitarowym (17.05.2023)

Wiktoria Bartoszak z klasy II OSM I st., uczennica p. Marcina Chilińskiego otrzymała wyróżnienie na XV Chełmżyńskim Konkursie Gitarowym (17.05.2023)

Oliwia Bartoszak z klasy IV OSM I st., uczennica p. Marcina Chilińskiego otrzymała wyróżnienie na XV Chełmżyńskim Konkursie Gitarowym (17.05.2023)

Wiktoria Bartoszak z klasy II OSM I st., uczennica p. Marcina Chilińskiego zdobyła III miejsce VII Ogólnopolskim Festiwalu Gitarowym na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu (20.05.2023)

Oliwia Bartoszak z klasy IV OSM I st., uczennica p. Marcina Chilińskiego otrzymała wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Festiwalu Gitarowym na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu (20.05.2023)

Wiktoria Bartoszak z klasy II OSM I st., uczennica p. Marcina Chilińskiego otrzymała Dyplom Nadziei Akademii Sztuk na VIII Ogólnopolskim Majowym Konkursie  Gitarowym organizowanym przez Akademię Sztuki w Szczecinie (31.05.2023)

Bartosz Domeradzki z klasy VII OSM I st., uczeń p. Marcina Chilińskiego zajął III miejsce w VIII Ogólnopolskim Majowym Konkursie  Gitarowym organizowanym przez Akademię Sztuki w Szczecinie (31.05.2023)

Ernest Meyer z klasy I SM I st., uczeń p. Magdaleny Hydzik-Bednarek zdobył nagrodę II stopnia na XV Chełmżyńskim Konkursie Gitarowym (17.05.2023)

Antonina Sawicka z klasy III OSM II st., uczennica p. Doroty Bojarczuk zdobyła III miejsce na Międzynarodowym Młodzieżowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu (3.04.2023)

Klara Grochowska z klasy IV OSM II st., uczennica p. Doroty Bojarczuk zdobyła III miejsce na Międzynarodowym Młodzieżowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elblągu (3.04.2023)

Helena Kalinowska z klasy VI OSM I st., uczennica p. Doroty Bojarczuk  zdobyła  I miejsce na Konkursie Wiolonczelowo-Kontrabasowym w Kowalewie Pomorskim (24-25.04.2023)

Helena Kalinowska z klasy VI OSM I st., uczennica p. Doroty Bojarczuk zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura Wiolonczelowa” im. Leona Szymłowskiego w Warszawie (10-11.06.2023)

Helena Kalinowska z klasy VI OSM I st., uczennica p. Doroty Bojarczuk zdobyła II miejsce na XXVII Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych im. Zdzisławy Wojciechowskiej w Bydgoszczy (12-14.05.2023)

Malwina Gawarkiewicz z klasy V OSM I st., uczennica p. Doroty Bojarczuk zdobyła III miejsce na XXVII Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych im. Zdzisławy Wojciechowskiej w Bydgoszczy (12-14.05.2023)

Malwina Gawarkiewicz z klasy V OSM I st. uczennica p. Doroty Bojarczuk zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Miniatura Wiolonczelowa” im. Leona Szymłowskiego w Warszawie (10-11.06.2023)

Elżbieta Nirska z klasy VI OSM I st., uczennica p. Doroty Bojarczuk zdobyła wyróżnienie na XXVII Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych im. Zdzisławy Wojciechowskiej w Bydgoszczy (12-14.05.2023)

Klara Grochowska z klasy IV OSM II st., uczennica p. Doroty Bojarczuk zdobyła III miejsce na XXVII Ogólnopolskich Konfrontacjach Wiolonczelowych im. Zdzisławy Wojciechowskiej w Bydgoszczy (12-14.05.2023)

Szkoła Muzyczna w Toruniu