Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do klasy I OSM I st.

Do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przyjęci zostali kandydaci, którzy uzyskali 94,4 pkt i powyżej. Listy osób przyjętych i nieprzyjętych podane są do wiadomości na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do szkoły.

Rodzice dzieci nieprzyjętych do kl. I OSM I st. mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do SM I st. (szkoły prowadzącej edukację tylko w zakresie przedmiotów artystycznych w systemie popołudniowym). Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie stosownego wniosku dostępnego na stronie internetowej szkoły w terminie do dnia 6 maja 2022 r. Jednocześnie można złożyć oświadczenie, w którym wyrażona jest zgoda na punktację uzyskaną podczas badania przydatności do kształcenia w OSM I st., rezygnując tym samym z ponownego przystąpienia do tego badania.

Zebranie rodziców kandydatów przyjętych do klasy pierwszej OSM I st. na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w czerwcu 2022 r. Szczegółowa informacja pojawi się na stronie szkoły.

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I OSM I st.
Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do klasy I OSM I st. na rok szkolny 2022/2023. podane są do wiadomości na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do szkoły. Do 11 kwietnia 2022 r. osoby zakwalifikowane składają potwierdzenie woli podjęcia nauki w OSM I st. Druk znajduje się poniżej i należy go wydrukować, wypełnić, a następnie odesłać skan na adres rekrutacja@zsm.torun.pl lub dostarczyć do skrzynki podawczej w szkole. Dnia 12 kwietnia 2022 r. o godz. 15.00 zostanie ogłoszona lista osób przyjętych i nieprzyjętych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku potwierdzenia woli podjęcia nauki w kl. I OSM I st. przez osoby zakwalifikowane, będziemy kontaktowali się z osobami z listy niezakwalifikowanych wg otrzymanej punktacji z badania przydatności.

Drzwi otwarte dla osób chętnych do podjęcia nauki w I st.w Zespole Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu

Zainteresowane osoby zachęcamy do odwiedzenia naszej szkoły. Dnia 4 marca 2022 r. będzie możliwość wejścia na lekcję danego instrumentu i pokazania dziecku jak ten instrument wygląda i jaki jest jego dźwięk.

Akordeon – sala 311 B (p. Krzysztof Lutrzykowski) – w godz. 13.00-15.30

Akordeon – sala 310 B (p. Magdalena Miszewska-Zasadna) – w godz. 16.00-17.15

Skrzypce – sala 110 B (p. Grażyna Witkowska) – w godz. 14.00-16.30

Skrzypce – sala 312 B (p. Malwina Mikołajczak-Lutrzykowska) – w godz. 14.00-16.30

Wiolonczela – sala 327 B (p. Dorota Bojarczuk) – w godz. 14.00-16.45

Wiolonczela – sala 113 B (p. Julia Grochowska) – w godz. 14.00-15.30

Trąbka – sala 316 B (p. Jakub Marszałek) – w godz. 16.00-17.00

Waltornia – sala 316 B (p. Jacek Czaposki) – w godz. 16.00-17.30

Puzon – sala 317 B (p. Grzegorz Radziejewski) – w godz. 15.00-16.30

Flet – sala 315 B (p. Maria Fryca-Mazowiecka) – w godz. 16.00-17.00

Obój – sala 317 B (p. Marek Dwulat) – w godz. 16.00-17.00

Klarnet – sala 324 B (p. Przemysław Gronkowski) – w godz. 16.00-17.00

Fagot – sala 313 B (p. Piotr Dołęgowski) – w godz. 14.45-15.45

Saksofon – sala 314 B (p. Dobrawa Grzymała) – w godz. 16.00-17.30

Perkusja – sala 107 B (p. Violetta Wroniecka) – w godz. 16.00-17.00

Oferta edukacyjna

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi nabór na: fortepian, skrzypce, wiolonczelę, akordeon, perkusję, gitarę, flet, trąbkę, saksofon, waltornię, puzon, obój, klarnet i fagot. W zakresie przedmiotów ogólnokształcących szkoła realizuje program ogólnokształcącej szkoły podstawowej. Ponadto realizuje zajęcia artystyczne z rytmiki, kształcenia słuchu, audycji muzycznych, fortepianu dodatkowego, zasad muzyki z elementami edycji nut, literatury muzycznej, chóru i orkiestry.

Poniżej znajdują się linki do krótkich prezentacji poszczególnych instrumentów.

skrzypce, wiolonczela, akordeon, perkusja, gitara, flet, trąbka, saksofon, waltornia, puzon, obój, klarnet, fagot

Zakres badań kandydatów

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Jest to  indywidualne badanie uzdolnień kandydata.

Podczas indywidualnego badania uzdolnień muzycznych oceniane będą:

  • prezentacja piosenki przygotowanej przez kandydata,
  • słuch melodyczny,
  • słuch harmoniczny,
  • wrażliwość na zmiany w muzyce,
  • poczucie rytmu,
  • pamięć muzyczna,
  • koordynacja ruchowa
  • predyspozycje do nauki gry na instrumencie.

TERMINY

Wnioski należy złożyć do skrzynki podawczej przy portierni szkoły lub przesłać na adres rekrutacja@zsm.torun.pl (w tym wypadku oryginał wniosku należy dostarczyć najpóźniej w dniu przeprowadzanego badania przydatności dziecka).

Prosimy o komputerowe wypełnianie wniosków.

W przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganego zaświadczenia lekarskiego wraz z wnioskiem, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu przystąpienia do badania przydatności .

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres

rekrutacja@zsm.torun.pl

lub tel. 56 612 24 13

Szkoła Muzyczna w Toruniu