Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

https://youtu.be/3oSIhghO2vw

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Oferta edukacyjna

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi nabór na: fortepian, skrzypce, wiolonczelę, akordeon, perkusję, gitarę, flet, trąbkę, saksofon, waltornię, puzon, obój, klarnet i fagot. W zakresie przedmiotów ogólnokształcących szkoła realizuje program ogólnokształcącej szkoły podstawowej. Ponadto realizuje zajęcia artystyczne z rytmiki, kształcenia słuchu, audycji muzycznych, fortepianu dodatkowego, zasad muzyki z elementami edycji nut, literatury muzycznej, chóru i orkiestry.

Poniżej znajdują się linki do krótkich prezentacji poszczególnych instrumentów.

skrzypce, wiolonczela, akordeon, perkusja, gitara, flet, trąbka, saksofon, waltornia, puzon, obój, klarnet, fagot

Zakres badań kandydatów

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Jest to  indywidualne badanie uzdolnień kandydata.

Podczas indywidualnego badania uzdolnień muzycznych oceniane będą:

  • prezentacja piosenki przygotowanej przez kandydata,
  • słuch melodyczny,
  • słuch harmoniczny,
  • wrażliwość na zmiany w muzyce,
  • poczucie rytmu,
  • pamięć muzyczna,
  • koordynacja ruchowa
  • predyspozycje do nauki gry na instrumencie.

Regulamin-przyjmowaniaOSM1-2024-2025

WniosekOSM1-rekrutacja2024-doc

WniosekOSM1-rekrutacja2024-pdf

TERMINY

1.02.2024 – 15.03.2024

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy O OSM I st.

Sekretariat szkoły lub rekrutacja@zsm.torun.pl

16.03, 18-20.03.2024

Indywidualne badanie predyspozycji dziecka

Przydział terminu nastąpi po złożeniu wniosku o przyjęcie

do 03.04.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Tablica ogłoszeń w holu szkoły

W ciągu 7 dni od ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w OSM I st.

Sekretariat szkoły

do 30. 06.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Tablica ogłoszeniowa w holu szkoły

Wnioski należy złożyć do sekretariatu lub przesłać na adres rekrutacja@zsm.torun.pl (w tym wypadku oryginał wniosku należy dostarczyć najpóźniej w dniu przeprowadzanego badania przydatności dziecka).

Prosimy o komputerowe wypełnianie wniosków.

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres

rekrutacja@zsm.torun.pl

lub tel. 56 612 24 13

Szkoła Muzyczna w Toruniu