Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Od 26 kwietnia 2023 r. do 25 maja 2023 przyjmujemy wnioski kandydatów do klasy pierwszej OSM I st. w ramach rekrutacji uzupełniającej. Wnioski znajdują się na dole strony.

Regulamin

Między 27 a 29 maja 2023 r. odbędzie się badanie przydatności.

30 maja 2023 r. – ogłoszenie w holu szkoły listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

1 czerwca 2023 r. – ogłoszenie w holu szkoły listy osób przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych jest dostępna w holu szkoły.

Próg punktowy do zakwalifikowania wynosi 90 punktów. Osoby zakwalifikowane do kl. I OSM I st. zobowiązane są do potwierdzenia woli nauki w sekretariacie szkoły do piątku 7 kwietnia 2023r.

Lista osób zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z listą osób przyjętych. Do klas pierwszych OSM I st. zostanie przyjętych 50 osób z najwyższą punktacją. Lista osób przyjętych zostanie ogłoszona 12 kwietnia 2023 r. w holu szkoły.

DRUK POTWIERDZENIA WOLI NAUKI W OSM I st.

25 lutego 2023 r. (sobota) odbędzie się dzień otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych podjęciem nauki w naszej szkole. W godzinach 11.00-13.00 będzie możliwość spotkania się z nauczycielami różnych instrumentów. Szczegółowy harmonogram pojawi się wkrótce.

Oferta edukacyjna

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi nabór na: fortepian, skrzypce, wiolonczelę, akordeon, perkusję, gitarę, flet, trąbkę, saksofon, waltornię, puzon, obój, klarnet i fagot. W zakresie przedmiotów ogólnokształcących szkoła realizuje program ogólnokształcącej szkoły podstawowej. Ponadto realizuje zajęcia artystyczne z rytmiki, kształcenia słuchu, audycji muzycznych, fortepianu dodatkowego, zasad muzyki z elementami edycji nut, literatury muzycznej, chóru i orkiestry.

Poniżej znajdują się linki do krótkich prezentacji poszczególnych instrumentów.

skrzypce, wiolonczela, akordeon, perkusja, gitara, flet, trąbka, saksofon, waltornia, puzon, obój, klarnet, fagot

Zakres badań kandydatów

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Jest to  indywidualne badanie uzdolnień kandydata.

Podczas indywidualnego badania uzdolnień muzycznych oceniane będą:

  • prezentacja piosenki przygotowanej przez kandydata,
  • słuch melodyczny,
  • słuch harmoniczny,
  • wrażliwość na zmiany w muzyce,
  • poczucie rytmu,
  • pamięć muzyczna,
  • koordynacja ruchowa
  • predyspozycje do nauki gry na instrumencie.

TERMINY

Wnioski należy złożyć do sekretariatu lub przesłać na adres rekrutacja@zsm.torun.pl (w tym wypadku oryginał wniosku należy dostarczyć najpóźniej w dniu przeprowadzanego badania przydatności dziecka).

Prosimy o komputerowe wypełnianie wniosków.

W przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganego zaświadczenia lekarskiego wraz z wnioskiem, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu przystąpienia do badania przydatności .

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres

rekrutacja@zsm.torun.pl

lub tel. 56 612 24 13

Szkoła Muzyczna w Toruniu