Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia ponownie prowadzi nabór do klasy I (rekrutacja uzupełniająca).

Wnioski należy składać do 13 maja 2024 r.

Planowany termin badania przydatności to 15 maja 2024 r.

Regulamin-przyjmowaniaOSM1-2024-2025

WniosekOSM1-rekrutacja2024-uzupełniajaca-docx

WniosekOSM1-rekrutacja2024-uzupełniajaca-pdf

Wnioski należy złożyć do sekretariatu lub przesłać na adres rekrutacja@zsm.torun.pl (w tym wypadku oryginał wniosku należy dostarczyć najpóźniej w dniu przeprowadzanego badania przydatności dziecka).

Prosimy o komputerowe wypełnianie wniosków.

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres

rekrutacja@zsm.torun.pl

lub tel. 56 612 24 13

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Lista osób przyjętych  i nieprzyjętych została wywieszona w holu szkoły. Próg punktowy, który kwalifikował do przyjęcia to 80 pkt. Osoby nieprzyjęte mogą wziąć udział w rekrutacji do SM I st. oraz w rekrutacji uzupełniającej do OSM I st.

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych została wywieszona w holu szkoły. Osoby zakwalifikowane do kl. I OSM I st. zobowiązane są do potwierdzenia woli nauki w sekretariacie szkoły do środy 10 kwietnia 2024r.

PotwierdzenieWoliOSM2024

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 11 kwietnia 2024 r. w holu szkoły.

Oferta edukacyjna

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi nabór na: fortepian, skrzypce, wiolonczelę, akordeon, perkusję, gitarę, flet, trąbkę, saksofon, waltornię, puzon, obój, klarnet i fagot. W zakresie przedmiotów ogólnokształcących szkoła realizuje program ogólnokształcącej szkoły podstawowej. Ponadto realizuje zajęcia artystyczne z rytmiki, kształcenia słuchu, audycji muzycznych, fortepianu dodatkowego, zasad muzyki z elementami edycji nut, literatury muzycznej, chóru i orkiestry.

Poniżej znajdują się linki do krótkich prezentacji poszczególnych instrumentów.

skrzypce, wiolonczela, akordeon, perkusja, gitara, flet, trąbka, saksofon, waltornia, puzon, obój, klarnet, fagot

Zakres badań kandydatów

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Jest to  indywidualne badanie uzdolnień kandydata.

Podczas indywidualnego badania uzdolnień muzycznych oceniane będą:

  • prezentacja piosenki przygotowanej przez kandydata,
  • słuch melodyczny,
  • słuch harmoniczny,
  • wrażliwość na zmiany w muzyce,
  • poczucie rytmu,
  • pamięć muzyczna,
  • koordynacja ruchowa
  • predyspozycje do nauki gry na instrumencie.

WniosekOSM1-rekrutacja2024-doc

WniosekOSM1-rekrutacja2024-pdf

 

Wnioski należy złożyć do sekretariatu lub przesłać na adres rekrutacja@zsm.torun.pl (w tym wypadku oryginał wniosku należy dostarczyć najpóźniej w dniu przeprowadzanego badania przydatności dziecka).

Prosimy o komputerowe wypełnianie wniosków.

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres

rekrutacja@zsm.torun.pl

lub tel. 56 612 24 13

 

Szkoła Muzyczna w Toruniu