Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ PRZYDATNOŚCI DO KLASY I OSM I ST. NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dnia 16 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 zostaną opublikowane listy osób przyjętych i nieprzyjętych do klasy I OSM I st. na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z komunikatem MKiDN z dnia 25 maja 2020 r. informujemy, że z dniem 3 czerwca 2020 r. wznawiamy proces rekrutacji do OSM I st.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do OSM I st. nastąpi 9 czerwca 2020 r. o godz. 12.00. Listy będą wywieszone na drzwiach przy sali rytmicznej (wewnętrzna część szkolnego parkingu naprzeciwko sali koncertowej). Do 15 czerwca osoby zakwalifikowane potwierdzają wolę podjęcia nauki w klasie I OSM I st. Dnia 16 czerwca 2020 r. zostanie ogłoszona lista osób przyjętych i nieprzyjętych do kl. I OSM I st. na rok szkolny 2020/2021.

Badanie przydatności będzie się odbywać w dniach 4-6 czerwca 2020 r.

Oferta edukacyjna

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi nabór na: fortepian, skrzypce, wiolonczelę, akordeon, perkusję, gitarę, flet, trąbkę, saksofon, waltornię, puzon, obój, klarnet i fagot. W zakresie przedmiotów ogólnokształcących szkoła realizuje program ogólnokształcącej szkoły podstawowej. Ponadto realizuje zajęcia artystyczne z rytmiki, kształcenia słuchu, audycji muzycznych, fortepianu dodatkowego, zasad muzyki z elementami edycji nut, literatury muzycznej, chóru i orkiestry.

Zakres badań kandydatów

Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Na badanie przydatności składają się zajęcia grupowe oraz indywidualne badanie uzdolnień.

Podczas zajęć grupowych oceniane będą:

 • Koncentracja uwagi,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność,
 • Koordynacja ruchowa,
 • Zdolność logicznego myślenia,
 • Spostrzegawczość,
 • Umiejętność wykonywania poleceń.

Podczas indywidualnego badania uzdolnień muzycznych oceniane będą:

 • prezentacja piosenki przygotowanej przez kandydata,
 • słuch melodyczny,
 • słuch harmoniczny,
 • wrażliwość na zmiany w muzyce,
 • poczucie rytmu,
 • pamięć muzyczna,
 • koordynacja ruchowa
 • predyspozycje do nauki gry na instrumencie.

Terminy – będą na bieżąco aktualizowane

Szkoła Muzyczna w Toruniu