Biblioteka

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie

Od 09.11.2020 r., w związku z przejściem całej szkoły na pracę zdalną – prosimy przesyłać zamówienia na nuty i książki – na adres biblioteka@zsm.torun.pl. Otrzymacie Państwo informację zwrotną czy posiadamy w bibliotece potrzebne pozycje i w jaki sposób możecie je odebrać. Utwory muzyczne  do 10 stron – prześlemy w postaci skanu. Większe zbiory nutowe oraz zbiory książkowe – będą czekały na Państwa w dyżurce szkoły, do odbioru.

Zasady korzystania z biblioteki Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu oraz godziny jej pracy , uwzględniające konieczny okres  3 dni kwarantanny dla książek w roku szkolnym 2020/2021

  1. Biblioteka szkolna jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  7.45– 17.00. We wtorek i czwartek biblioteka od 17.00 do 17.30  biblioteka obsługuje uczniów SM

2.   Przy wejściu – w bibliotece – znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk wyposażone w dozownik z płynem oraz instrukcję obsługi

3.   Uczeń po zdezynfekowaniu rąk (i założeniu maseczki)  prosi nauczyciela bibliotekarza o podanie mu konkretnej książki

4.   Czytelnicy wchodzą do biblioteki  po 2 osoby i zachowują odstęp 1,5 m.

5.   Nauczyciele nie mają możliwości samodzielnego wyszukiwania nut – BRAK WOLNEGO DOSTĘPU DO MAGAZYNU NUT

6.   Po wypożyczeniu książki lub po jej zwrocie – każdorazowo jest dezynfekowany blat, na którym leżały zbiory

7.   Zwracane zbiory są układane w przygotowanym miejscu , oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczeń przez okres kwarantanny – 72 godziny. Po tym okresie będą włączone ponownie do  użytkowania

9.   Nauczyciel bibliotekarz – każdorazowo po wypożyczeniu zbiorów – myje i dezynfekuje ręce bądź dezynfekuje rękawiczki

10. Powierzchnie wspólne są regularnie oczyszczane i dezynfekowane. Biblioteka jest wietrzona po każdej dezynfekcji. ( nie rzadziej niż raz na godzinę)

11. Z czytelni może jednorazowo korzystać 6 uczniów ( po 1 osobie przy każdym stoliku). Po skorzystaniu z miejsca w czytelni – jest ono dezynfekowane.

12. Dla uczniów OSM i SM   –  na potrzeby wypożyczeń (w okresie pandemii) utworzono konto mailowe  biblioteka@zsm.torun.pl.  Na to konto każdy użytkownik może napisać i złożyć zamówienie na potrzebne mu książki i nuty. Czytelnik dostanie informację zwrotną kiedy i gdzie odbierze zamówione zbiory.

13  Na podane konto mailowe biblioteka@zsm.torun.pl można również  złożyć zamówienie skanu  zadanych utworów muzycznych.  Zachęcamy do korzystania z tej formy wypożyczeń zbiorów muzycznych wszystkich użytkowników biblioteki – uczniów, nauczycieli, rodziców uczniów.

14. Aby otrzymać zamówione książki, nuty bądź skany – w następnym dniu – należy złożyć zamówienie do godziny 13.00 dnia poprzedniego

15. WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW ORAZ ICH ZWROT ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE:

Kl. I – III OSM I st. – w wypożyczalni w czasie godzin pracy biblioteki do godz. 17.00

Kl. IV – VII OSM I st. – codziennie na przerwie 11.30 – 11.40 – w łączniku do budynku B

Kl. VIII OSM I st. i OSM I-VI OSM II st. – na przerwie 12.25-12.40 – w kasie w budynku C

       SM I i II st. (wyłącznie) –  w bibliotece szkolnej – we wtorki i czwartki od 17.00 do 17.30

Uczniowie popołudniowej Szkoły Muzycznej  – SM I i II st., aby wypożyczyć książki i nuty z biblioteki szkolnej, są zobowiązani wpłacić do kasy szkoły – zwrotną kaucję w wysokości 100,00 zł.  Kaucja ulega zwrotowi po ukończeniu nauki w szkole. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z nauki w Szkole Muzycznej lub ukończenia nauki w szkole, uczeń ma dwa  miesiące na rozliczenie się z biblioteką. Po upływie tego terminu, kaucja nie będzie zwracana, a wpłacona kwota będzie przeznaczona na zakup  nut i książek, które nie zostały zwrócone do biblioteki.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły:  Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87-100 Toruń                                                                     Nr konta 49116022020000000061722865

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na – podane do kontaktów z biblioteką -konto mailowe

Szkoła Muzyczna w Toruniu