Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej

pn – pt w godz. 8.00-17.00

      SM I i II st. –  w bibliotece szkolnej

Uczniowie popołudniowej Szkoły Muzycznej  – SM I i II st., aby wypożyczyć książki i nuty z biblioteki szkolnej, są zobowiązani wpłacić do kasy szkoły – zwrotną kaucję w wysokości 100,00 zł.  Kaucja ulega zwrotowi po ukończeniu nauki w szkole. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z nauki w Szkole Muzycznej lub ukończenia nauki w szkole, uczeń ma dwa  miesiące na rozliczenie się z biblioteką. Po upływie tego terminu, kaucja nie będzie zwracana, a wpłacona kwota będzie przeznaczona na zakup  nut i książek, które nie zostały zwrócone do biblioteki.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły:  Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87-100 Toruń                                                                     Nr konta 49116022020000000061722865

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na – podane do kontaktów z biblioteką – konto mailowe

biblioteka@zsm.torun.pl

Szkoła Muzyczna w Toruniu