Laboratoria Przyszłości

Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu przystąpił do ogólnopolskiego programu „Laboratoria przyszłości”, dzięki któremu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup sprzętu w łącznej wysokości 129 000 zł
w tym 99 000 zł dla OSM I st i 30 000 zł dla OSM II st.
Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe od państwa na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Dzięki temu wyposażeniu zajęcia będą mogły być prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań.

KOMUNIKAT NR 1 – I ETAP REALIZACJI PROGRAMU – DO 31.12.2021r.

W ramach laboratoriów przyszłości w pierwszym etapie tj. do końca 2021 roku zakupiliśmy sprzęt niezbędny do realizacji nagrań i montażu video, oraz sprzęt nagłośnieniowy i do montażu dźwięku. Wyposażyliśmy pracownie: informatyczną i techniczną w drukarki 3D wraz z akcesoriami.
Zakupiliśmy także sprzęt fotograficzny, który pozwoli uczniom nie tylko na dokumentowanie realizacji programu ale także na doskonalenie umiejętności fotograficznych i operatorskich. Zakupiony sprzęt do nagłośnienia i montażu dźwięku umożliwi uczniom realizację nagrań i obsługę nagłośnieniową ich występów i przedstawień. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obróbki i montażu dźwięku jest niezwykle cenne w szkole muzycznej.
Wartość zakupionego i dostarczonego sprzętu w tym etapie wynosi 72598,55zł.

KOMUNIKAT NR 2 – II ETAP REALIZACJI PROGRAMU – DO 31.08.2022

W kolejnym etapie doposażyliśmy szkolną pracownię informatyczną w zestawy mikrokontrolerów Adruino i stacje lutujące, które uczynią proces dydaktyczny bardziej innowacyjny i interdyscyplinarny. Zakupiliśmy ponadto mikroskop wraz z akcesoriami, który umożliwi przeprowadzanie zajęć z obserwacji mikroskopowych na dużym ekranie.
Zakupiliśmy także dodatkowy sprzęt fotograficzny i video, co umożliwi uczniom nie tylko dokumentowanie realizacji programu ale pozwoli także na doskonalenie umiejętności fotograficznych, dokupiliśmy także mikser dźwięku wraz z akcesoriami, który wraz z
zakupionym wcześniej sprzętem do realizacji nagrań. Zakupiliśmy także szereg pomocy projektowych do nauki matematyki na każdym etapie edukacji w ramach szkoły podstawowej, fizyki czy chemii, które wpisują się w obszar pomocy z zakresu zestawów
konstrukcyjnych z różnych dziedzin z akcesoriami. Dzięki tym pomocom uczniowie w praktyczny sposób będą mogli zdobywać nową wiedzę i umiejętności. Dzięki udziałowi w programie możliwe było także doposażenie pracowni technicznej m.in. w: krosna, igły,
naparstki, nożyczki i plansze z instrukcjami BHP, co przyczyni się do rozwoju kompetencji twórczych i doskonalenia umiejętności technicznych naszych uczniów zarówno w ramach prowadzonych lekcji jak i zajęć pozalekcyjnych. W ramach projektu zakupiliśmy szafy, jako niezbędne wyposażenie do przechowywania pomocy.
W ramach realizacji programów drugim etapie do 31 sierpnia 2022 Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu zrealizował zakupy wykorzystując w 100 % przyznaną pulę środków dla OSM I i II stopnia.

Poniżej znajdują się linki, dzięki którym można obejrzeć jak wykorzystujemy zakupiony sprzęt w ramach projektu.

Laboratoria 2022/2023

Laboratoria 2023/2024


Szkoła Muzyczna w Toruniu