Rekrutacja

 

  • Szczegóły dotyczące rekrutacji do OSM I st. znajdziesz tutaj
  • Szczegóły dotyczące rekrutacji do SM I st. znajdziesz tutaj
  • Szczegóły dotyczące rekrutacji do OSM II st. znajdziesz tutaj
  • Szczegóły dotyczące rekrutacji do SM II st. znajdziesz tutaj

Istnieje możliwość przyjęcia do klas wyższych OSM II stopnia (klasy III – VI OSM II st.) cyklu 6-letniego na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

 

Szkoła Muzyczna w Toruniu