Archiwum kategorii: Komunikaty

Organizacja szkoły

Wszystkie informacje dotyczące planów lekcji, list uczniów, obowiązujących procedur oraz formularz świetlicy zamieszczane są w zakładce Organizacja roku. Uwaga, zmieniły się godziny dzwonków szkolnych.

Z uwagi na sytuację sanitarną nie odbędą się tradycyjne spotkania z nauczycielami instrumentu. Nauczyciele będą się kontaktować z Państwem w sprawie planu telefonicznie lub drogą mailową. Jeśli ktoś zmienił dane kontaktowe to jest proszony o ich zaktualizowanie u wychowawcy lub opiekuna klasy.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Zapraszamy wszystkich uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dnia 1 września 2020 r. Ze względów sanitarnych uroczyste rozpoczęcie odbędzie się tylko dla klas pierwszych OSM i SM I st. Pozostałe klasy spotkają się ze swoimi wychowawcami w salach i tam otrzymają najważniejsze informacje. Na rozpoczęcie roku szkolnego do sali koncertowej może wejść uczeń z jednym rodzicem lub opiekunem. Uczniowie pozostałych klas wchodzą do wskazanego budynku sami, bez rodziców i opiekunów. Pamiętajcie o maseczkach 🙂

Każda klasa ma wyznaczoną godzinę i salę, do której będzie wskazane określone wejście. Poniżej znajduje się plan szkoły, na którym oznaczone i nazwane są poszczególne wejścia (A1, A2, B, C, wejście główne do sali koncertowej).

Szczegółowe godziny spotkań z wychowawcami OSM I i II st. znajdują się poniżej.

Szczegółowe godziny spotkań z opiekunami SM I i II st. znajdują się poniżej.

Najlepsza klasa VIII w Toruniu

Oto klasa II OSM II st. z najwyższą średnią i najliczniejszymi sukcesami pośród wszystkich toruńskich klas ósmych w roku szkolnym 2019/2020. Ich średnia ocen wyniosła 5,27 (5,22 licząc przedmioty muzyczne). Zdobyli łącznie 15 tytułów laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (10 laureatów, 5 finalistów). Znaleźli się wśród nich także stypendyści Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta Torunia. W nagrodę za wysokie wyniki w nauce i imponujące osiągnięcia prezydent Michał Zaleski spotkał się z najlepszą klasą i wręczył im świadectwa szkolne wraz z upominkami. GRATULUJEMY!!!

Podczas egzaminów ….

W dniach 8-10 czerwca oraz 16-18 czerwca 2020 r., a więc w czasie egzaminów maturalnych i egzaminów ósmoklasistów, w ZSM realizowane będzie kształcenie zdalne zgodnie z planem. Odwołane będą tylko pojedyncze zajęcia prowadzone przez nauczycieli biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych. O tym fakcie zostaną poinformowani uczniowie klas, których będą dotyczyły zmiany.

Ogłoszenie listy do OSM I st.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do OSM I st. nastąpi 9 czerwca 2020 r. o godz. 12.00. Listy będą wywieszone na drzwiach przy sali rytmicznej (wewnętrzna część szkolnego parkingu naprzeciwko sali koncertowej). Do 15 czerwca osoby zakwalifikowane potwierdzają wolę podjęcia nauki w klasie I OSM I st. Dnia 16 czerwca 2020 r. zostanie ogłoszona lista osób przyjętych i nieprzyjętych do kl. I OSM I st. na rok szkolny 2020/2021.