Archiwum kategorii: Komunikaty

Drzwi otwarte 4 marca

Osoby zainteresowane podjęciem nauki w I st. zachęcamy do odwiedzenia naszej szkoły. Dnia 4 marca 2022 r. będzie możliwość wejścia na lekcję danego instrumentu i pokazania dziecku jak ten instrument wygląda i jaki jest jego dźwięk. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj. Zapraszamy 🙂

Kl. I-III OSM I st. od 3 do 7 stycznia 2022

Ze względu na potrzebę organizacji pracy świetlicy w okresie od 3-7 stycznia 2022 r., rodziców uczniów klas I-III OSM I st. prosimy o przesłanie wniosków do 29 grudnia 2021 r. na adres e.solarczyk@zsm.torun.pl

We wniosku prosimy o wskazanie dnia i czasu, w którym szkoła ma zapewnić dziecku opiekę. Prosimy aby dzieci, które z lekcji zdalnych korzystać będą w szkole, przyniosły własne słuchawki. Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEiN tylko rodzice uczniów klas I-III OSM I st., „którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie”, mają możliwość złożenia wniosku. Dzień 6 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym.

Zawieszenie zajęć – aktualności

W związku z nałożonymi kwarantannami i zawieszeniem zajęć stacjonarnych, w trybie online pracują następujące klasy:

w dniach 2-6 XI 2021

klasy: I B OSM I st., II A OSM I st., VI A OSM I st., VI B OSM I st., V SM I st. cykl 6-letni, IV SM I st. cykl 4-letni

w dniach 2-7 XI 2021

klasa I SM I st. cykl 4-letni

w dniach 2-8 XI 2021

klasy: II B OSM I st. , III A OSM I st.

Obiady – zasady odwoływania

Zasady odwoływania obiadów w przypadkach zawieszenia zajęć i kwarantanny uczniów.

Uprzejmie informujemy, że z chwilą gdy zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla danej klasy z powodu objęcia większości uczniów lub całej klasy kwarantanną, odwoływane są również obiady dla tej klasy. Należność  za niewykorzystane posiłki zostanie zwrócona  na Państwa konto na koniec miesiąca.

W sytuacji gdy uczniowie mają zawieszone zajęcia a nie są objęci kwarantanną i chcieliby korzystać z obiadów w szkole, rodzice / opiekunowie są zobowiązani do przekazania tej informacji bezpośrednio w KASIE  SZKOŁY

TEL.: 56 612 24 51; adres mail:  kasa@zsm.torun.pl do godziny 14.00 dnia poprzedniego.

Podobnie rzecz się ma, gdy dziecko wcześniej skończy kwarantannę i będzie chciało korzystać z obiadów szkolnych – taką informację również należy przekazać do KASY SZKOŁY do godziny 14.00.