Wszystkie wpisy, których autorem jest Krystyna Kłosinska

XV OKKF 7-9 grudnia 2021

W związku z coraz trudniejszą sytuacją pandemiczną, za zgodą Centrum Edukacji Artystycznej XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kameralistyki Fortepianowej przeprowadzona zostanie w formie online

Termin wysyłania zgłoszeń został przesunięty do 20 listopada 2021 r. 

Nagrania konkursowe należy umieścić na kanale YouTube, a linki do nagrań przesłać do 6 grudnia 2021 roku na adres: kkf@zsm.torun.pl

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj

Zawieszenie zajęć – aktualności

W związku z nałożonymi kwarantannami i zawieszeniem zajęć stacjonarnych, w trybie online pracują następujące klasy:

w dniach 2-6 XI 2021

klasy: I B OSM I st., II A OSM I st., VI A OSM I st., VI B OSM I st., V SM I st. cykl 6-letni, IV SM I st. cykl 4-letni

w dniach 2-7 XI 2021

klasa I SM I st. cykl 4-letni

w dniach 2-8 XI 2021

klasy: II B OSM I st. , III A OSM I st.

Obiady – zasady odwoływania

Zasady odwoływania obiadów w przypadkach zawieszenia zajęć i kwarantanny uczniów.

Uprzejmie informujemy, że z chwilą gdy zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla danej klasy z powodu objęcia większości uczniów lub całej klasy kwarantanną, odwoływane są również obiady dla tej klasy. Należność  za niewykorzystane posiłki zostanie zwrócona  na Państwa konto na koniec miesiąca.

W sytuacji gdy uczniowie mają zawieszone zajęcia a nie są objęci kwarantanną i chcieliby korzystać z obiadów w szkole, rodzice / opiekunowie są zobowiązani do przekazania tej informacji bezpośrednio w KASIE  SZKOŁY

TEL.: 56 612 24 51; adres mail:  kasa@zsm.torun.pl do godziny 14.00 dnia poprzedniego.

Podobnie rzecz się ma, gdy dziecko wcześniej skończy kwarantannę i będzie chciało korzystać z obiadów szkolnych – taką informację również należy przekazać do KASY SZKOŁY do godziny 14.00.

Opieka Stomatologiczna dla uczniów OSM

Informujemy, iż na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Toruń a firmą ABICON spółka z o.o. (Porozumienie Nr 11/GS/2019 z dnia 30.04.2021 r.) uczniowie OSM I st. i OSM II st. w Toruniu mogą korzystać ze świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia po okazaniu legitymacji szkolnej w gabinetach stomatologicznych wskazanych poniżej:

– ul. Żwirki i Wigury 49
– ul. Bażyńskich 30/36
– ul. Stefana Srebrnego 1
– ul. Grunwaldzka 25b
– ul. Fałata 34