Wszystkie wpisy, których autorem jest Krystyna Kłosinska

Walne zebranie rodziców

21 września 2020 r. zapraszamy na walne zebranie rodziców o godz. 17.30. Ze względu na pandemię do sali koncertowej zapraszamy tylko „trójki klasowe”. Pozostałe osoby otrzymają poprzez dziennik elektroniczny MobiReg link do połączenia. Część online będzie się odbywała za pomocą aplikacji Teams. Nie ma konieczności instalowania czy logowania się w tej aplikacji. Wystarczy połączenie internetowe. Więcej szczegółów pojawi się w dzienniku elektronicznym. Państwa obecność online jest tak samo ważna. Wszyscy będą mieli możliwość udziału w głosowaniach.

Orkiestra

Pierwsze zajęcia orkiestry smyczkowej odbędą się 4 września 2020 r. o godz. 16.00.

Pierwsze zajęcia orkiestry dętej odbędą się 5 września 2020 r. o godz. 9.00. Lista osób znajduje się tutaj.

W zakładce Organizacja roku będą zamieszczane także informacje dotyczące składu orkiestr, chóru i zespołów.

Organizacja szkoły

Wszystkie informacje dotyczące planów lekcji, list uczniów, obowiązujących procedur oraz formularz świetlicy zamieszczane są w zakładce Organizacja roku. Uwaga, zmieniły się godziny dzwonków szkolnych.

Z uwagi na sytuację sanitarną nie odbędą się tradycyjne spotkania z nauczycielami instrumentu. Nauczyciele będą się kontaktować z Państwem w sprawie planu telefonicznie lub drogą mailową. Jeśli ktoś zmienił dane kontaktowe to jest proszony o ich zaktualizowanie u wychowawcy lub opiekuna klasy.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Zapraszamy wszystkich uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dnia 1 września 2020 r. Ze względów sanitarnych uroczyste rozpoczęcie odbędzie się tylko dla klas pierwszych OSM i SM I st. Pozostałe klasy spotkają się ze swoimi wychowawcami w salach i tam otrzymają najważniejsze informacje. Na rozpoczęcie roku szkolnego do sali koncertowej może wejść uczeń z jednym rodzicem lub opiekunem. Uczniowie pozostałych klas wchodzą do wskazanego budynku sami, bez rodziców i opiekunów. Pamiętajcie o maseczkach 🙂

Każda klasa ma wyznaczoną godzinę i salę, do której będzie wskazane określone wejście. Poniżej znajduje się plan szkoły, na którym oznaczone i nazwane są poszczególne wejścia (A1, A2, B, C, wejście główne do sali koncertowej).

Szczegółowe godziny spotkań z wychowawcami OSM I i II st. znajdują się poniżej.

Szczegółowe godziny spotkań z opiekunami SM I i II st. znajdują się poniżej.

Najlepsza klasa VIII w Toruniu

Oto klasa II OSM II st. z najwyższą średnią i najliczniejszymi sukcesami pośród wszystkich toruńskich klas ósmych w roku szkolnym 2019/2020. Ich średnia ocen wyniosła 5,27 (5,22 licząc przedmioty muzyczne). Zdobyli łącznie 15 tytułów laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (10 laureatów, 5 finalistów). Znaleźli się wśród nich także stypendyści Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta Torunia. W nagrodę za wysokie wyniki w nauce i imponujące osiągnięcia prezydent Michał Zaleski spotkał się z najlepszą klasą i wręczył im świadectwa szkolne wraz z upominkami. GRATULUJEMY!!!