Wszystkie wpisy, których autorem jest Krystyna Kłosinska

Komunikat dla klas III-VI OSM II st.

W związku z komunikatem, jaki ukazał się  w ostatnich godzinach na stronie Centrum Edukacji Artystycznej, z którego wynika jak rozumieć należy określenie „przedmiot zawodowy”, informuję, że od dnia 19 października 2020 r. uczniowie klas III-VI OSM II st. realizować będą wszystkie zajęcia edukacyjne w trybie zdalnym, z wyjątkiem zajęć z  przedmiotu głównego, tj.:

– instrumentu głównego w specjalności instrumentalistyka

– instrumentu głównego-jazzowego w specjalności instrumentalistyka jazzowa

– śpiewu w specjalności wokalistyka

– rytmiki w specjalności rytmika.

Dyrektor ZSM w Toruniu

KOMUNIKAT – sm i I ii ST. OD 19 PAŹDZIERNIKA 2020

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 19 października 2020r. decyzją Dyrektora ZSM w Toruniu uczniowie SM I i II st. wybrane zajęcia ogólnomuzyczne będą odbywali w trybie zdalnym. Plan zajęć SM I st. i SM II st. nie ulega zmianie. Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym oznaczone zostały kolorem zielonym. Pozostałe zajęcia ogólnomuzyczne i inne zajęcia edukacyjne odbywać się będą w trybie stacjonarnym w szkole. Powyższe zmiany mogą niestety skutkować koniecznością dokonania korekty planu niektórych zajęć indywidualnych.

Informacje dotyczące sposobu realizacji zajęć orkiestry pojawią się w najbliższych dniach.

Wszystkie plany są dostępne tutaj

Zajęcia od 19 października 2020 r. dla OSM I i II st.

Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania klasy III-VI OSM II st. realizują zdalnie wszystkie przedmioty ogólnokształcące oraz ogólnomuzyczne (kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, formy muzyczne, edytor nutowy Finale) zgodnie z dotychczas obowiązującym planem.

Wszystkie pozostałe zajęcia artystyczne (zawodowe) takie jak: przedmiot główny, fortepian obowiązkowy, fortepian dla wokalistów, fortepian-rytmika, improwizacja fortepianowa, akompaniament, nauka akompaniamentu, zespół kameralny, zespół wokalny, dykcja i recytacja, orkiestra, chór odbywają się w szkole.

Klasy I-VIII OSM I st. oraz klasy I-II OSM II st. realizują wszystkie zajęcia w szkole tak jak dotychczas.

Dla szkół SM I i II st. szczegółowe informacje pojawią się na stronie szkoły 18 października 2020 r.

Walne zebranie rodziców

21 września 2020 r. zapraszamy na walne zebranie rodziców o godz. 17.30. Ze względu na pandemię do sali koncertowej zapraszamy tylko „trójki klasowe”. Pozostałe osoby otrzymają poprzez dziennik elektroniczny MobiReg link do połączenia. Część online będzie się odbywała za pomocą aplikacji Teams. Nie ma konieczności instalowania czy logowania się w tej aplikacji. Wystarczy połączenie internetowe. Więcej szczegółów pojawi się w dzienniku elektronicznym. Państwa obecność online jest tak samo ważna. Wszyscy będą mieli możliwość udziału w głosowaniach.