Wszystkie wpisy, których autorem jest Krystyna Kłosinska

Obiady – zasady odwoływania

Zasady odwoływania obiadów w przypadkach zawieszenia zajęć i kwarantanny uczniów.

Uprzejmie informujemy, że z chwilą gdy zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla danej klasy z powodu objęcia większości uczniów lub całej klasy kwarantanną, odwoływane są również obiady dla tej klasy. Należność  za niewykorzystane posiłki zostanie zwrócona  na Państwa konto na koniec miesiąca.

W sytuacji gdy uczniowie mają zawieszone zajęcia a nie są objęci kwarantanną i chcieliby korzystać z obiadów w szkole, rodzice / opiekunowie są zobowiązani do przekazania tej informacji bezpośrednio w KASIE  SZKOŁY

TEL.: 56 612 24 51; adres mail:  kasa@zsm.torun.pl do godziny 14.00 dnia poprzedniego.

Podobnie rzecz się ma, gdy dziecko wcześniej skończy kwarantannę i będzie chciało korzystać z obiadów szkolnych – taką informację również należy przekazać do KASY SZKOŁY do godziny 14.00.

Opieka Stomatologiczna dla uczniów OSM

Informujemy, iż na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Toruń a firmą ABICON spółka z o.o. (Porozumienie Nr 11/GS/2019 z dnia 30.04.2021 r.) uczniowie OSM I st. i OSM II st. w Toruniu mogą korzystać ze świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia po okazaniu legitymacji szkolnej w gabinetach stomatologicznych wskazanych poniżej:

– ul. Żwirki i Wigury 49
– ul. Bażyńskich 30/36
– ul. Stefana Srebrnego 1
– ul. Grunwaldzka 25b
– ul. Fałata 34

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Zapraszamy wszystkich uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 1 września 2021 r. według następującego harmonogramu:

Wejście główne do Sali Koncertowej (od strony ul. Szosa Chełmińska)

Godz. 9.00 – klasa 1a i  klasa 1b OSM I st. (zapraszamy uczniów wraz z rodzicami)

Wejście główne do budynku A   (spotkanie z wychowawcami klas)

Godz. 9.30 – klasa 2a OSM I st. w sali 117 i  klasa 2b OSM I st. w sali 116 (zapraszamy uczniów bez osób towarzyszących)

Godz. 10.30 – kl. 3a OSM I st. w sali 115 i kl. 3b OSM I st. w sali 120    (zapraszamy uczniów bez osób towarzyszących)

Wejście główne do Sali Koncertowej (od strony ul. Szosa Chełmińska)

Godz. 11.30 – klasy IV – VIII  OSM I st.   (zapraszamy uczniów bez osób towarzyszących)

Godz. 13.00 – klasy I – VI OSM II st.    (zapraszamy uczniów bez osób towarzyszących)

Godz. 16.00 – uczniowie Szkoły Muzycznej I st. ( (zapraszamy uczniów bez osób towarzyszących za wyjątkiem klas I-III SM I st., którzy mogą przybyć z 1 osobą towarzyszącą)

Godz. 17.00 – uczniowie Szkoły Muzycznej SM II st. (zapraszamy uczniów bez osób towarzyszących)