Wszystkie wpisy, których autorem jest Krystyna Kłosinska

Walne zebranie rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu oraz Dyrekcja szkoły zaprasza przedstawicieli trójek klasowych oraz wszystkich chętnych rodziców uczniów OSM oraz SM I i II stopnia do udziału w
Walnym Zebraniu rodziców , które odbędzie się w poniedziałek, 26 września, o godz. 17.00 w sali koncertowej.

Laboratoria Przyszłości


Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu przystąpił do ogólnopolskiego programu „Laboratoria przyszłości”, dzięki któremu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup sprzętu w łącznej wysokości 129 000 zł
w tym 99 000 zł dla OSM I st i 30 000 zł dla OSM II st.
Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe od państwa na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Dzięki temu wyposażeniu zajęcia będą mogły być prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Wszystkie szczegóły można znaleźć tutaj

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Zapraszamy na Inaugurację Roku Szkolnego 2022/2023 w czwartek 1 września 2022 r. do Sali Koncertowej wg następującego harmonogramu:

  • godz. 9.00  –   klasy: 2a, 2b, 3a, 3b OSM I st.
  • godz. 10.30  –  klasy: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b OSM I st.
  • godz. 12.00  –  klasy:  7, 8 OSM I st.  oraz  II–VI OSM II st.
  • godz. 15.00 – klasy: 1a, 1b OSM I st. oraz  klasy I SM I st. cyklu czteroletniego i sześcioletniego
  • godz. 16.00 –  klasy II-VI SM I st. oraz wszystkie klasy SM II st.