Nagrody dla uczniów – nabór wniosków

Nagrodę za rok szkolny 2023/2024 może otrzymać uczeń uczęszczający w roku szkolnym 2023/2024 do klasy programowo najwyższej w szkole ponadpodstawowej na terenie Torunia, który spełnił jednocześnie określone warunki. Nabór wniosków trwa do 15 lipca 2024 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj

Uczniów klas młodszych w roku szkolnym 2023/2024 informujemy, że w terminie od 3 do 17 września 2024 r. będzie  prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów: Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec, Toruński Maestro, o których mowa w uchwale nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia.