Komunikat dla klas III-VI OSM II st.

W związku z komunikatem, jaki ukazał się  w ostatnich godzinach na stronie Centrum Edukacji Artystycznej, z którego wynika jak rozumieć należy określenie „przedmiot zawodowy”, informuję, że od dnia 19 października 2020 r. uczniowie klas III-VI OSM II st. realizować będą wszystkie zajęcia edukacyjne w trybie zdalnym, z wyjątkiem zajęć z  przedmiotu głównego, tj.:

– instrumentu głównego w specjalności instrumentalistyka

– instrumentu głównego-jazzowego w specjalności instrumentalistyka jazzowa

– śpiewu w specjalności wokalistyka

– rytmiki w specjalności rytmika.

Dyrektor ZSM w Toruniu

KOMUNIKAT – sm i I ii ST. OD 19 PAŹDZIERNIKA 2020

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 19 października 2020r. decyzją Dyrektora ZSM w Toruniu uczniowie SM I i II st. wybrane zajęcia ogólnomuzyczne będą odbywali w trybie zdalnym. Plan zajęć SM I st. i SM II st. nie ulega zmianie. Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym oznaczone zostały kolorem zielonym. Pozostałe zajęcia ogólnomuzyczne i inne zajęcia edukacyjne odbywać się będą w trybie stacjonarnym w szkole. Powyższe zmiany mogą niestety skutkować koniecznością dokonania korekty planu niektórych zajęć indywidualnych.

Informacje dotyczące sposobu realizacji zajęć orkiestry pojawią się w najbliższych dniach.

Wszystkie plany są dostępne tutaj

Zajęcia od 19 października 2020 r. dla OSM I i II st.

Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania klasy III-VI OSM II st. realizują zdalnie wszystkie przedmioty ogólnokształcące oraz ogólnomuzyczne (kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, formy muzyczne, edytor nutowy Finale) zgodnie z dotychczas obowiązującym planem.

Wszystkie pozostałe zajęcia artystyczne (zawodowe) takie jak: przedmiot główny, fortepian obowiązkowy, fortepian dla wokalistów, fortepian-rytmika, improwizacja fortepianowa, akompaniament, nauka akompaniamentu, zespół kameralny, zespół wokalny, dykcja i recytacja, orkiestra, chór odbywają się w szkole.

Klasy I-VIII OSM I st. oraz klasy I-II OSM II st. realizują wszystkie zajęcia w szkole tak jak dotychczas.

Dla szkół SM I i II st. szczegółowe informacje pojawią się na stronie szkoły 18 października 2020 r.

Szkoła Muzyczna w Toruniu