Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Zapraszamy wszystkich uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 1 września 2021 r. według następującego harmonogramu:

Wejście główne do Sali Koncertowej (od strony ul. Szosa Chełmińska)

Godz. 9.00 – klasa 1a i  klasa 1b OSM I st. (zapraszamy uczniów wraz z rodzicami)

Wejście główne do budynku A   (spotkanie z wychowawcami klas)

Godz. 9.30 – klasa 2a OSM I st. w sali 117 i  klasa 2b OSM I st. w sali 116 (zapraszamy uczniów bez osób towarzyszących)

Godz. 10.30 – kl. 3a OSM I st. w sali 115 i kl. 3b OSM I st. w sali 120    (zapraszamy uczniów bez osób towarzyszących)

Wejście główne do Sali Koncertowej (od strony ul. Szosa Chełmińska)

Godz. 11.30 – klasy IV – VIII  OSM I st.   (zapraszamy uczniów bez osób towarzyszących)

Godz. 13.00 – klasy I – VI OSM II st.    (zapraszamy uczniów bez osób towarzyszących)

Godz. 16.00 – uczniowie Szkoły Muzycznej I st. ( (zapraszamy uczniów bez osób towarzyszących za wyjątkiem klas I-III SM I st., którzy mogą przybyć z 1 osobą towarzyszącą)

Godz. 17.00 – uczniowie Szkoły Muzycznej SM II st. (zapraszamy uczniów bez osób towarzyszących)

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

23 czerwca 2021 (środa) godz. 12.00 – klasa VIII OSM I st.

25 czerwca 2021 (piątek)

Amfiteatr

  • godz. 8.30 – klasy I A, I B, II A OSM I st.
  • godz. 11.00 – klasy II B, III A, III B OSM I st.
  • godz. 13.00 – klasy IV A, IV B OSM I st.

Sala koncertowa

  • godz. 10.00 – klasy V A, V B, VI A, VI B, VII OSM I st.
  • godz. 12.00 – klasy I i II OSM II st.
  • godz. 14.00 – klasy III, IV, V OSM II st.
  • godz. 16.00 – uczniowie SM I i SM II st.


Szkoła Muzyczna w Toruniu