Archiwum kategorii: Bez kategorii

Kl. I-III OSM I st.

Ze względu na potrzebę organizacji pracy świetlicy w okresie od 20-22 grudnia 2021 r., rodziców uczniów klas I-III OSM I st. prosimy o przesłanie wniosków do 17 grudnia 2021 r. (piątek) do godz. 10.00 na adres j.sawicka@zsm.torun.pl

We wniosku prosimy o wskazanie dnia i czasu, w którym szkoła ma zapewnić dziecku opiekę. Prosimy aby dzieci, które z lekcji zdalnych korzystać będą w szkole, przyniosły własne słuchawki. Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEiN tylko rodzice uczniów klas I-III OSM I st., „którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie”, mają możliwość złożenia wniosku.
W dniach 20-22 grudnia 2021 r. obiady zostały odwołane.