ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA OBIADY DLA UCZNIÓW OSM I st.

Szanowni Państwo

Z mocą obowiązującą od OD 1 STYCZNIA 2024 nastąpiła zmiana kosztów obiadów dla uczniów szkół podstawowych na ternie Gminy Miasta Toruń – rodzice tych uczniów wnoszą odpłatność tylko za tzw. wsad do kotła.

W związku z powyższym koszt 1 obiadu dla uczniów OSM II st. to nadal 9,96zł, a dla uczniów OSM I st odpłatność wynosi 6 zł i obejmuje tylko tzw. wsad do kotła, koszt przygotowania obiadu ponosi w tym wypadku Gmina Miasta Toruń

Dla uczniów OSM I st. konieczne jest rozliczenie nadpłaty powstałej za mc. styczeń-luty. w wysokości 3,96 za każdy obiad. W celu ustalenia właściwej kwoty wpłaty prosimy o mailowy kontakt z kasą pod adresem: kasa@zsm.torun.pl, istnieje możliwość rozliczenia nadpłaty także w terminie późniejszym.