Rekrutacja uzupełniająca do SM I st. (cykl 6-letni)

Trwa rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I st. cyklu 6-letniego na następujące instrumenty: klarnet, wiolonczela, waltornia, akordeon.
Wnioski należy złożyć do sekretariatu do 17 czerwca 2024 r. lub przesłać na adres rekrutacja@zsm.torun.pl
Wówczas oryginał wraz z zaświadczeniem lekarskim należy dostarczyć w dniu przeprowadzanego badania przydatności.
Badanie przydatności odbędzie się 19 czerwca 2024 r.

Wniosek oraz Regulamin dostępne są na stronie https://zsm.torun.pl/sm-1st/