Zakończenie Roku Szkolnego

Zakończenie roku szkolnego : 19 czerwca 2019 (środa)


9.00 – kl. I A, I B, II A, II B – OSM I st.

11.00 – kl. III A, III B, IV A, IV B, V A, V B – OSM I st.

13.00 – kl. VII, VIII – OSM I st.; II, III, IV, V – OSM II st.

16.00 – SM I i II st.

18.00 – kl. VI A, VI B, VI C – OSM I st.; kl. I OSM II st.

Laureaci III przeglądu Chórów

Zdobywca Grand Prix III Przeglądu Chórów Szkół Muzycznych Regionu Kujawsko-Pomorskiego, Chór Gioia di cantare Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, pod dyrekcją Renaty Szerafin-Wójtowicz

Dnia 18 maja 2019 r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu odbył się III Przegląd Chórów Szkół Muzycznych Regionu Kujawsko-Pomorskiego.

Grand Prix przeglądu otrzymał Chór dziecięcy Gioia di cantare Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, dyrygent – Renata Szerafin-Wójtowicz

W Kategorii A najwyższą punktację uzyskał Chór klas szóstych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Toruniu, dyrygent – Renata Szerafin-Wójtowicz

W Kategorii B1 najwyższą punktację uzyskał Chór dziecięcy Gioia di cantare Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, dyrygent – Renata Szerafin-Wójtowicz

W Kategorii B2 najwyższą punktację uzyskał Chór Młodzieżowy „Canto” Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława
Niemena we Włocławku, dyrygent – Marian Szczepański

Ponadto przyznano Nagrody Specjalne:

Dla najlepszego dyrygenta konkursu
Renata Szerafin-Wójtowicz

Za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki
Canzonetta Chór PSM I i II st. im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu, dyrygent – Monika Wilkiewicz

Dla najlepszego akompaniatora
Stanisław Stokfiszewski

Konkurs „Danza Bravura”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu pianistycznego „Danza Bravura” dla uczniów klas 4 i 5 cyklu sześcioletniego oraz klas 3 cyklu czteroletniego. Konkurs rozpocznie się 15 maja br. o godz. 11.00 w Sali Koncertowej.

Program:
-taniec
-etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim

Zgłoszenia można kierować do do p. Kamila Subczyńskiego i p. Agnieszki Seguchi. Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 maja. Zapraszamy!Szkolna Partytura

W niewielu szkołach muzycznych uczniowie mają możliwość usłyszeć komponowane przez siebie utwory. Nasi uczniowie będą mieli okazję zaprezentować je podczas koncertu kompozytorskiego z cyklu „Szkolna Partytura”, którego dwudziesta szósta już edycja odbędzie się 10 maja 2019 o godzinie 17.00 w Sali Koncertowej ZSM w Toruniu. Taneczny charakter utworów, które usłyszymy w najbliższy piątek, to pokłosie szkolnego konkursu kompozytorskiego, w którym zadaniem było skomponowania tanga. Zabrzmią zarówno kompozycje solowe, kameralne oraz wokalno-instrumentalne. O wyjątkowości koncertu niech świadczy fakt, że wszystkie prezentowane utwory będą miały swoje prawykonania. W koncercie wezmą udział również pedagodzy i absolwenci Szkoły, którzy przywiozą swoje najnowsze partytury.

Warsztaty Chóralne

Serdecznie zapraszamy na Regionalne warsztaty dla nauczycieli prowadzących chóry i zespoły wokalne w szkołach muzycznych I i II st. połączone z III Przeglądem Chórów Szkół Muzycznych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Szczegółowy program warsztatów znajduje się w załączniku. Zgłoszenia na warsztaty należy przesłać do 13 maja na załączonym formularzu .

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dzienniku MOBIREG zamieszczony został plan lekcji na dzień 24.04.  dla klas I-III i VII-VIII OSM I st. oraz klas I-VI OSM II st. Niestety z powodu wciąż dużej liczby osób strajkujących nie możemy zapewnić realizacji zajęć ogólnokształcących i ogólnomuzycznych dla klas IV-VI OSM I st.

Ze względu na skromne możliwości w zakresie obsady wychowawców świetlicy bardzo proszę o ograniczenie (jeśli to możliwe) czasu przebywania młodszych dzieci w szkole do zaplanowanych godzin lekcyjnych.

Niestrajkujący nauczyciele przedmiotów indywidualnych realizują zajęcia zgodnie z planem. O fakcie pozostawania w gotowości do pracy zobowiązani są poinformować rodziców danego ucznia. To samo dotyczy przedmiotów ogólnomuzycznych realizowanych w SM I i II st.

Informuję również, że do końca tygodnia obiady w szkole nie będą wydawane.

Plan zajęć na kolejny dzień zamieszczany będzie do godziny 18.00 dnia poprzedniego.

dr hab. Kinga Litowska 

Szkoła Muzyczna w Toruniu