Archiwum kategorii: Komunikaty

Zakończenie Roku Szkolnego

Zakończenie roku szkolnego : 19 czerwca 2019 (środa)


9.00 – kl. I A, I B, II A, II B – OSM I st.

11.00 – kl. III A, III B, IV A, IV B, V A, V B – OSM I st.

13.00 – kl. VII, VIII – OSM I st.; II, III, IV, V – OSM II st.

16.00 – SM I i II st.

18.00 – kl. VI A, VI B, VI C – OSM I st.; kl. I OSM II st.

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dzienniku MOBIREG zamieszczony został plan lekcji na dzień 24.04.  dla klas I-III i VII-VIII OSM I st. oraz klas I-VI OSM II st. Niestety z powodu wciąż dużej liczby osób strajkujących nie możemy zapewnić realizacji zajęć ogólnokształcących i ogólnomuzycznych dla klas IV-VI OSM I st.

Ze względu na skromne możliwości w zakresie obsady wychowawców świetlicy bardzo proszę o ograniczenie (jeśli to możliwe) czasu przebywania młodszych dzieci w szkole do zaplanowanych godzin lekcyjnych.

Niestrajkujący nauczyciele przedmiotów indywidualnych realizują zajęcia zgodnie z planem. O fakcie pozostawania w gotowości do pracy zobowiązani są poinformować rodziców danego ucznia. To samo dotyczy przedmiotów ogólnomuzycznych realizowanych w SM I i II st.

Informuję również, że do końca tygodnia obiady w szkole nie będą wydawane.

Plan zajęć na kolejny dzień zamieszczany będzie do godziny 18.00 dnia poprzedniego.

dr hab. Kinga Litowska