Archiwum kategorii: Komunikaty

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dzienniku MOBIREG zamieszczony został plan lekcji na dzień 24.04.  dla klas I-III i VII-VIII OSM I st. oraz klas I-VI OSM II st. Niestety z powodu wciąż dużej liczby osób strajkujących nie możemy zapewnić realizacji zajęć ogólnokształcących i ogólnomuzycznych dla klas IV-VI OSM I st.

Ze względu na skromne możliwości w zakresie obsady wychowawców świetlicy bardzo proszę o ograniczenie (jeśli to możliwe) czasu przebywania młodszych dzieci w szkole do zaplanowanych godzin lekcyjnych.

Niestrajkujący nauczyciele przedmiotów indywidualnych realizują zajęcia zgodnie z planem. O fakcie pozostawania w gotowości do pracy zobowiązani są poinformować rodziców danego ucznia. To samo dotyczy przedmiotów ogólnomuzycznych realizowanych w SM I i II st.

Informuję również, że do końca tygodnia obiady w szkole nie będą wydawane.

Plan zajęć na kolejny dzień zamieszczany będzie do godziny 18.00 dnia poprzedniego.

dr hab. Kinga Litowska 

Komunikat Dyrektora Szkoły

Z związku z zaplanowanym na 8 kwietnia terminem rozpoczęcia strajku pracowników ZSM w Toruniu i wynikającymi z tego faktu poważnymi utrudnieniami w zakresie właściwego wypełniania obowiązków opiekuńczych przez Szkołę, zwracam się do Państwa z prośbą o pozostawienie w tym dniu dzieci w domu i zapewnienie im opieki we własnym zakresie.

Rodziców uczniów klas I-VI OSM I st., którzy będą jednak zmuszeni przyprowadzić dziecko do Szkoły, bardzo proszę o zgłoszenie tej sytuacji mailowo na adres dyrektor@zsm.torun.pl . Proszę również o śledzenie pojawiających się na stronie szkoły komunikatów. W przypadku odwołania akcji protestacyjnej do godz. 22.00 w niedzielę, poniedziałkowe zajęcia dydaktyczne odbędą się zgodnie z planem.

Uczniowie, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na samodzielne korzystanie ich dziecka z sali ćwiczeniowej, mogą w tym dniu ćwiczyć na instrumencie w Szkole. Informuję również, że od poniedziałku (8 kwietnia) do odwołania w Szkole nie będą wydawane obiady. Kwoty za niewydane posiłki odliczone zostaną od opłat majowych.

dr hab. Kinga Litowska
Toruń, 5 kwietnia 2019r.