Rekrutacja 2019/2020 – terminy

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia – cykl 8-letni

  • termin składania podań od 1 lutego do 15 marca 22 marca 2019 r.
  • Podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  24 kwietnia 2019 r.

Szkoła Muzyczna I stopnia – cykl 6-letni (bez przedmiotów ogólnokształcących)

  • termin składania podań – od 1 marca do 20 kwietnia 26 kwietnia 2019 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  31 maja 2019 r.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia – cykl 6-letni

  • termin składania podań – od 1 marca do 30 kwietnia 2019 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych –  31 maja 2019 r.

Szkoła Muzyczna II stopnia – cykl 6 i 4-letni (bez przedmiotów ogólnokształcących)

  • termin składania podań – od 1 marca do 24 maja 2019 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  10 czerwca 2019 r.

Szkoła Muzyczna w Toruniu