Badanie przydatności do kształcenia muzycznego kandydatów do szkół I stopnia

1. Słuch

 • zaśpiewanie piosenki
 • rozróżnianie pojedynczego dźwięku, dwudźwięku, wielodźwięku
 • zapamiętywanie kolejności następujących po sobie trzech dźwięków z różnych rejestrów
 • porównywanie melodii po zmianie: rytmu, rejestru, tonacji, dynamiki itp.
 • powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, krótkich melodii

2. Rytm

 • powtarzanie rytmów przez wyklaskanie lub wystukanie
 • wyklaskanie rytmu melodii zagranej na pianinie
 • wyklaskanie bardzo powolne, szybkie, przyspieszające i zwalniające

3. Pamięć muzyczna

 • zapamiętywanie melodii, rytmów i zwrotów słowno-muzycznych
 • określenie, który z kolei dźwięk zmienił się po powtórnym, zmodyfikowanym jej zagraniu

4. Predyspozycje do gry na instrumencie

 • koncentracja
 • logiczne myślenie
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • sprawność manualna

Szkoła Muzyczna w Toruniu