Stypendium szkolne – MOPR

Uczniowie mieszkający na terenie Torunia mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendiów szkolnych przyznawanych przez Prezydenta Miasta Torunia.
Okres składania wniosków rozpoczyna się 1 września i trwać będzie do 15 września 2023. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.