Rada Rodziców

Drodzy Rodzice,
informujemy, że w wyniku głosowania, przeprowadzonego podczas walnego zebrania rodziców, które odbyło się 26 września, podjęto decyzję o zwiększeniu wysokości składek:

  • na Fundusz Rady Rodziców – do 8 zł/ miesiąc (=80 zł rocznie)
  • na Fundusz Instrumentarium – do 11 zł/ miesiąc (=110 zł rocznie).

Wszystkich wpłat prosimy dokonywać na konto:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu

nr konta: 41 1160 2202 0000 0000 5530 5198 (Bank Millenium)
Jednocześnie serdecznie prosimy Skarbników klasowych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej o zbieranie składek w ramach danych klas i przekazywanie ich zbiorczo na konto Rady (jednorazowo lub kilka razy do roku). O przeznaczeniu wpłaconych składek można przeczytać tutaj.

Rada Rodziców przy ZSM im. Karola Szymanowskiego w Toruniu