Laboratoria Przyszłości


Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu przystąpił do ogólnopolskiego programu „Laboratoria przyszłości”, dzięki któremu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup sprzętu w łącznej wysokości 129 000 zł
w tym 99 000 zł dla OSM I st i 30 000 zł dla OSM II st.
Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe od państwa na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Dzięki temu wyposażeniu zajęcia będą mogły być prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Wszystkie szczegóły można znaleźć tutaj