Akcja pomocowa

Szanowni Państwo, 

rozmawiając z uczniami, dowiadujemy się, że wielu z Państwa gości w swoich domach osoby uciekające przed wojną. Jako cała społeczność szkolna wyrażamy szacunek wobec takiej postawy. Chcielibyśmy jednocześnie zaproponować wsparcie w zakresie bieżących potrzeb. W tym celu stworzyliśmy pewnego rodzaju bank potrzeb, do którego możecie Państwo zgłaszać zapotrzebowanie na konkretne produkty (np. ubrania w konkretnych rozmiarach, sprzęty, artykuły spożywcze, pielęgnacyjne lub apteczne pierwszej potrzeby).

Jednocześnie zachęcamy wszystkich z Państwa do wsparcia tej inicjatywy – poniżej przedstawiamy procedurę zgłaszania potrzeb i udzielania pomocy.

  1. Do jednego z koordynatorów na adres:   pomoc@zsm.torun.pl     zgłaszacie Państwo zapotrzebowanie na konkretny produkt, w temacie wiadomości wpisując „zapotrzebowanie”.
  2. Prośba ta (anonimowo) jest publikowana na stronie internetowej szkoły i w jej mediach społecznościowych.
  3. Od momentu zgłoszenia zapotrzebowania jeden z koordynatorów będzie pozostawał w kontakcie z Państwem i przekazywał informacje, czy poszukiwany produkt się pojawił i w jaki sposób możecie Państwo go odebrać.
  4. Tych z Państwa, którzy mogą spełnić opublikowaną w wyżej wymienionych miejscach prośbę zachęcamy do kontaktu pod ten sam adres mailowy. W temacie wiadomości prosimy o dopisek „zgłaszam pomoc”.

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy