Kl. I-III OSM I st. od 3 do 7 stycznia 2022

Ze względu na potrzebę organizacji pracy świetlicy w okresie od 3-7 stycznia 2022 r., rodziców uczniów klas I-III OSM I st. prosimy o przesłanie wniosków do 29 grudnia 2021 r. na adres e.solarczyk@zsm.torun.pl

We wniosku prosimy o wskazanie dnia i czasu, w którym szkoła ma zapewnić dziecku opiekę. Prosimy aby dzieci, które z lekcji zdalnych korzystać będą w szkole, przyniosły własne słuchawki. Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEiN tylko rodzice uczniów klas I-III OSM I st., „którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie”, mają możliwość złożenia wniosku. Dzień 6 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym.