Obiady – zasady odwoływania

Zasady odwoływania obiadów w przypadkach zawieszenia zajęć i kwarantanny uczniów.

Uprzejmie informujemy, że z chwilą gdy zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla danej klasy z powodu objęcia większości uczniów lub całej klasy kwarantanną, odwoływane są również obiady dla tej klasy. Należność  za niewykorzystane posiłki zostanie zwrócona  na Państwa konto na koniec miesiąca.

W sytuacji gdy uczniowie mają zawieszone zajęcia a nie są objęci kwarantanną i chcieliby korzystać z obiadów w szkole, rodzice / opiekunowie są zobowiązani do przekazania tej informacji bezpośrednio w KASIE  SZKOŁY

TEL.: 56 612 24 51; adres mail:  kasa@zsm.torun.pl do godziny 14.00 dnia poprzedniego.

Podobnie rzecz się ma, gdy dziecko wcześniej skończy kwarantannę i będzie chciało korzystać z obiadów szkolnych – taką informację również należy przekazać do KASY SZKOŁY do godziny 14.00.