Dodatkowe dni wolne OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w roku szkolnym 2021/2022:

Dla całego ZSM: 12 listopada 2021, 2 maja i 17 czerwca 2022 r.
dla OSM II st.: 4, 5, 6 maja 2022 r.
dla OSM I st.: 24, 25, 26 maja 2022 r.