Opieka Stomatologiczna dla uczniów OSM

Informujemy, iż na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Toruń a firmą ABICON spółka z o.o. (Porozumienie Nr 11/GS/2019 z dnia 30.04.2021 r.) uczniowie OSM I st. i OSM II st. w Toruniu mogą korzystać ze świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia po okazaniu legitymacji szkolnej w gabinetach stomatologicznych wskazanych poniżej:

– ul. Żwirki i Wigury 49
– ul. Bażyńskich 30/36
– ul. Stefana Srebrnego 1
– ul. Grunwaldzka 25b
– ul. Fałata 34