Rada Pedagogiczna 28 stycznia 2021

28 stycznia (czwartek) 2021r. ze względu na Radę Pedagogiczną wszystkie zajęcia od godz. 16.00 są odwołane. 28 stycznia jest również dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów SM I i II st.