1 lutego – rada Pedagogiczna

1 lutego (poniedziałek) 2021 r. w godzinach 14.30-18.00 ze względu na radę pedagogiczną będą odwołane wszystkie zajęcia. Dzień 1 lutego jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów SM I i II st.