KOMUNIKAT – sm i I ii ST. OD 19 PAŹDZIERNIKA 2020

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 19 października 2020r. decyzją Dyrektora ZSM w Toruniu uczniowie SM I i II st. wybrane zajęcia ogólnomuzyczne będą odbywali w trybie zdalnym. Plan zajęć SM I st. i SM II st. nie ulega zmianie. Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym oznaczone zostały kolorem zielonym. Pozostałe zajęcia ogólnomuzyczne i inne zajęcia edukacyjne odbywać się będą w trybie stacjonarnym w szkole. Powyższe zmiany mogą niestety skutkować koniecznością dokonania korekty planu niektórych zajęć indywidualnych.

Informacje dotyczące sposobu realizacji zajęć orkiestry pojawią się w najbliższych dniach.

Wszystkie plany są dostępne tutaj