SM I i II st. od 26 października 2020 r.

Wszystkie zajęcia SM I i II st. z dniem 26 października 2020 r. będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na stronie szkoły zostały zamieszczone plany SM I st. i SM II st., w których na zielono oznaczone zostały zajęcia prowadzone online. Pozostałe lekcje będą realizowane poprzez przesyłane przez nauczyciela treści do samodzielnej realizacji przez ucznia. Zajęcia indywidualne, zespołów, rytmiki, techniki ruchu, chórów i orkiestry również będą realizowane zdalnie – szczegóły sposobu realizacji tych zajęć zostaną przesłane przez nauczycieli przedmiotu.